AI, Data & Tech

Data volwassenheid: meer winst met één waarheid

Door Erik Beulen | 16 september 2019 | 1 min lezen

Organisaties beschikken over een schat aan gegevens, maar deze inzetten voor het genereren van meer omzet en meer winst, is niet eenvoudig. Aandacht voor Master Data Management helpt om data volwassenheid te realiseren en stelt organisaties in staat de schat op te graven die ze zelf gecreëerd hebben.

Goede datakwaliteit

Wanneer je als organisatie beschikt over de juiste data, krijg je goede inzichten en kun je betere beslissingen nemen. Datakwaliteit houdt in dat de data correct, actueel en toegankelijk is. Verder is het belangrijk dat er uniforme definities worden gehanteerd. Master Data Management zorgt voor beschikbaarheid van de juiste data voor iedereen.

Naar een hoger Master Data Management niveau

Data volwassenheid ontwikkelen door het master data management te verhogen, vergt een balans tussen centraal en decentraal eigenaarshap van gegevens. Dit is bovendien een politiek vraagstuk. Want wie in het bezit is van de data, heeft de macht. Nadenken over de inrichting van een goede data governance vraagt veel aandacht en kan daarom het beste belegd worden bij een Chief Data Officer. Dit stelt organisaties in staat om hun gegevens zo optimaal mogelijk te gebruiken. Denk bijvoorbeeld ook aan het inzetten van artificial intelligence of het ontwikkelen van digital twins. Het stelt organisatie in staat om echt data gedreven te werken.

Aan de slag met data volwassenheid

Wanneer je als organisatie meer uit data wilt gaan halen door data volwassen te worden, is het zaak eerst een goed beeld te krijgen van de huidige datakwaliteit en het ambitieniveau vast te stellen. Het optimum in data volwassenheid voor de organisatie kun je bepalen door de vragen te stellen en te prioriteren:
• Wat wil ik met een hogere datakwaliteit bereiken?
• Welke data helpen de omzet/de winst te vergroten?
• Welke data helpen de kosten te verlagen?

De grootste uitdaging voor data volwassenheid

De grootste uitdaging voor het ontwikkelen van data volwassenheid is de juiste keuzes maken voor de lange termijn. De aangestelde data officer moet de lange termijnvisie van de organisatie vertalen in het gewenste ambitieniveau, de juiste balans tussen centraal en decentraal, de inrichting en de implementatie van data volwassenheid en dit vormgeven in een meerjarenplan voor het verhogen van het Master Data Management. Dat maakt het lastig. Een goed begin is simpelweg de vragen te stellen: Wat is nu belangrijk? Wat is over 12 maanden belangrijk? En, wat over 36 maanden?

Tip! Integreer Master Data Management

Maak Master Data Management een integraal onderdeel van de IT-strategie en enterprise architecture van de organisatie.

Is data-volwassenheid jouw IT-managementambitie?

In onze deeltijdopleiding Executive Master Information Management besteden we specifiek aandacht aan data, datakwaliteit en Master Data Management. Hoe kan dit organisaties helpen bij het inzetten van nieuwe technologie, zoals the Internet of Things en Block Chain? De ideale voorbereiding om jouw ambitie te realiseren. 

Lees meer over deze opleiding of bekijk al onze opleidingen op het gebied van Information Management & Technologie.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.