AI, Data & Tech

Business transformatie en eisen aan de IT-auditor

Door Erik Beulen | 13 oktober 2014 | 2 min lezen

De dynamiek in organisaties is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Veranderen is de norm geworden. Er gaat geen dag voorbij of nieuwe technologie dient zich aan. Dat biedt nieuwe mogelijkheden, maar stelt ook eisen aan de IT-auditor.

Ieder jaar organiseert de Executive Master of IT-auditing van TIAS School of Business and Society een seminar. Dit jaar was het onderwerp business transformatie. Dit seminar stond ook in het teken van het afscheid van prof. dr.ing. Han van der Zee, docent aan de opleiding. Bijna vanaf het eerste uur heeft Han mede vorm gegeven aan de Executive Master. In zijn afscheidsrede blikte Han echter niet terug op de afgelopen vijfentwintig jaar maar keek hij vooruit.

Han nam ons mee in het 'eco era', waarin de internet of things centraal staan. Deze periode wordt ingeluid door een organisatorische discontinuïteit. Een wereld waarin connectivity, computerpower, content en usability samenkomen. Een fascinerende realiteit waarin devices via het internet met elkaar verbonden zijn. Wat in de jaren ‘90 ooit begon als tracking met behulp van RFID is uitgegroeid tot een fenomeen dat zich nog blijft ontwikkelen. Daarbij zijn Google Glass en zelfsturende auto’s leuke toepassingen met veel potentie. Het wordt pas interessant in het business-to-business domein. Bedrijven optimaliseren de supply chain, het just-in-time concept in optimaforma. Agrarische bedrijven gebruiken sensoren om de groei van hun gewassen te volgen via het internet. Openbare verlichting wordt met sensoren geregeld waardoor het energieverbruik afneemt en de veiligheid wordt bevorderd.

Doelstellingen van business en IT-transformaties

Ook gaf Han aandacht aan de doelstellingen van business en IT transformaties. Voor organisaties zijn het vergroten van de efficiëntie, agility en groei belangrijk. Hierbij zijn de volgende aspecten belangrijk: systemen, beleid, processen, organisatie en het ontwerp van de bedrijfsvoering. Ooit begonnen de IT-transformaties met een focus op de infrastructuur. In die tijd stonden rationalisatie en standaardisatie centraal. Daarna verschoof het accent naar applicaties waarbij er veel aandacht was voor modernisering en automatisering. Heden ten dage is er voornamelijk een business focus. Het is IT-as-a-Service dat de klok slaat. Keuzevrijheid en orchestratie zijn de kernbegrippen. De nieuwe wereld is virtueel en wordt gevormd door een centrale pool van rekenkracht en opslag capaciteit.

Een leveranciersecosysteem als antwoord op falende uitbestedingsrelaties

Ook Michel Hofman, adviseur Digitale Transformatie en voormalig CIO van Robeco, gaf in het seminar zijn visie op business transformaties. Hij belichtte de continue veranderende rol van de CIO, waarbij het accent vooral lag op kansen en uitdagingen. Michel hield een gloedvol betoog voor vertrouwen; een leveranciersecosysteem als antwoord op falende uitbestedingsrelaties. Alleen als organisaties samen met hun leveranciers werken aan innovatie overleven ze in de digitale wereld. Daarnaast stond Michel stil bij de cloud computing. De risico’s zijn niet altijd evident maar de mogelijkheden zijn ongekend. Maar een goede architectuur is de basis voor het verantwoord aan elkaar rijgen van cloudcomputingoplossingen. Toch blijft het opletten met het toestaan van dergelijke oplossingen. Met name aandacht voor de privacy wordt, met het oog op de nieuwe wetgeving – de European Privacy Regulation (EPR) -, steeds belangrijker.

Al deze dynamiek maakt het beoordelen van de automatisering en de organisatie van de automatisering er voor een IT-auditor gelukkig niet saai.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.