Public Management

Beleid van grote invloed in onderwijsmarkt

Door Sietske Waslander | 2 juli 2015 | 1 min lezen

Omdat in lokale onderwijsmarkten de sterkste marktprikkels ontbreken, is beleid van grote invloed op de werking van deze markten. Lokale onderwijsmarkten werken op een heel specifieke manier, onder andere omdat scholen niet leeg lopen als de kwaliteit onder de maat is en scholen zelden of nooit failliet gaan.

Beeld: © Nationale beeldbank

In voorbereiding op nieuw beleid van Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker deden Prof. Sietske Waslander en Prof. Edith Hooge van TIAS GovernanceLAB een internationaal vergelijkend onderzoek naar de oprichting van nieuwe scholen in lokale onderwijsmarkten. Dekker heeft het rapport van Waslander en Hooge vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Belangrijke factoren bij het maken van onderwijsbeleid zijn: regels voor het oprichten en sluiten van scholen; regels en financiering van huisvesting; of voor nieuwe scholen dezelfde of juist andere regels gelden; en of scholen direct of indirect leerlingen kunnen selecteren. Het hangt van de combinatie van al deze factoren af welke effecten 'meer ruimte voor nieuwe scholen' hebben.

Dekker pleit voor 'Meer ruimte voor nieuwe scholen'. In Nederland worden de laatste decennia maar weinig nieuwe scholen voor basis- en voortgezet onderwijs opgericht. Als er al nieuwe scholen ontstaan, is dat vaak in nieuwbouwwijken. Dekker wil daar nu verandering in aanbrengen om 'vraag en aanbod' beter op elkaar af te stemmen.

De voorstudie van Waslander en Hooge baseert zich op een breed scala aan wetenschappelijk onderzoek en onderzochte ervaringen met friskolor in Zweden, free schools in Engeland, charter schools in Texas, en nieuwe scholen in New Orleans na de verwoestingen die orkaan Katrina achterliet. Ondanks de substantiële onderlinge verschillen, is een aantal lessen te trekken voor Nederland. 

Lees meer

Rapport Nieuwe toetreders in het onderwijs, Waslander & Hooge (2015)

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.