Public Management

Docenten moeten aan de studie

Door Marc Vermeulen | 21 augustus 2017 | 1 min lezen

Het leren van docenten zou eigenlijk op dezelfde trede moeten staan als het leren van leerlingen. Professionalisering van docenten moet net zo ingebrand zijn in het DNA van een school als het leren van leerlingen.

Daar zijn twee argumenten voor. Ten eerste hebben jongeren domweg recht op het meest actuele en adequate onderwijs. Docenten blijven, maar studenten komen en gaan en hebben maar één kans en dan moet het in een keer zo goed mogelijk zijn. ‘Kom volgend jaar maar terug, dan zijn we op cursus geweest en kunnen we het wél goed uitleggen!’ Dit mag natuurlijk niet voorkomen, al realiseer ik me dat dit een forse druk legt op scholen.

Het hart

Mijn tweede argument is misschien nog wel sterker. In onderwijs onderscheiden we feitelijk vier leerplannen: het leerplan op papier, het leerplan zoals expliciet onderwezen in de klas, het verborgen of impliciete leerplan en uiteindelijk het leerplan zoals dat in het hoofd en hart van de deelnemer terecht komt. Onderweg naar het hart van de deelnemer zit het gedrag van de docent. Dat bestaat uit een expliciete component en een impliciete. De expliciete gaat over de keuzes die een docent maakt, de voorbeelden die hij kiest etc. Het impliciete gaat over het gedrag dat hij laat zien, onbedoeld en vaak ook onbewust maar dat wel degelijk door deelnemers gesignaleerd wordt en daarmee onderdeel van het onderwijsaanbod is. Voorbeeldgedrag, terloopse opmerkingen en non-verbale signalen worden allemaal gesignaleerd door deelnemers en vertaald in het eigen gedrag. 

Geen porem

Het is daarmee niet meer dan logisch dat professionalisering van docenten tot de kerntaak van een opleiding behoort. Ten eerste omdat er anders verouderd inzichten geventileerd worden maar vooral ook om dat het gewoon geen porem is om in een organisatie, die leren centraal zet, zelf niet kunnen of willen leren. We kennen allerlei gezegden over rokende huisartsen en kinderen van schoenmakers met gaten in de zolen. Scholen waar personeel niet wil, mag of kan leren zouden nooit in dit rijtje terecht mogen komen.  Leren van docenten is vanzelfsprekend, onderdeel van het primaire proces. Dat heeft geen verankering nodig.

Dit artikel verscheen eerder op MBO Raad

Leiding geven in een veranderend onderwijslandschap

Als manager of leidinggevende in het onderwijs heeft u te maken met een steeds veranderend landschap. Leer succesvol leiding te geven aan de veranderingen met de Master of Management in Education aan TIAS.
LEES MEER OVER DEZE MASTER

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.