Informatie management & technologie

35 jaar IT-Auditing bij TIAS: terug- en vooruitblik

Door Rob Fijneman | 4 september 2023 | 3 min lezen
In 1988 zijn we bij TIAS gestart met een gespecialiseerde IT audit opleiding, met als doel het brede werkveld van de IT auditor te voorzien van methodes en technieken. In samenspraak met de beroepsorganisatie NOREA werd het beroepsprofiel en de daarop gebaseerde competenties nader uitgewerkt. Een nauwe samenwerking met de Accountantsopleiding in Tilburg zorgde ook voor de nodige input en professor Moonen en Van Hulsentop namen het voortouw in de uitwerking. 

Professor Moonen, ondersteund door Joop Winterink, Gert van der Pijl en anderen werkten de details van het curriculum uit, waarbij de principes van praktijkgericht en de praktijk slotopdracht tot op de dag van vandaag nog kernelementen zijn. Vanaf medio jaren negentig werd Rob Fijneman actief als kerndocent en vanaf 1999 als Academic Director, van 2002 tot 2007 was ook Monique Otten als Academic Director aan het programma verbonden. 

Nieuwe digitale oplossingen voor complexe problemen

In de loop van de jaren is de relevantie van IT auditing verder toegenoemen. De behoefte aan zekerheid over nieuwe digitale oplossingen is voelbaar, de complexiteit van een onderwerp als cyberveiligheid is overal zichtbaar en we spreken nu zelfs over digital trust als een kernwoord ook vanuit het World Economic Forum. 

Bij het 25 jarige jubileum spraken we over de Road to Nowhere als inspiratiebron voor een aantal actuele thema’s. We dachten toen al dichtbij de implementatie van continuous monitoring en continuous auditing te zijn. Nu 10 jaar verder is een deel hiervan gerealiseerd, maar ook nu blijkt dat de complexiteit van technologische oplossingen groot is en er veelal nog verschillende soorten systemen tegelijk functioneren. 

IT governance

Het thema IT governance, ofwel professioneel toezicht houden op en uitvoering geven aan de technologie agenda, is erg actueel. Vanuit TIAS ondersteunen we de initiatieven van de NOREA inzake IT reporting van harte, waarbij het management van een organisatie zelf openheid geeft over minimaal 6 belangrijke thema’s. 
Deze thema’s zijn cybersecurity, digitale innovatie en transformatie, data governance en ethiek, outsourcing, continuiteitsmanagement en privacy. Nadat een IT report is opgesteld kan een IT auditor daarover assurance geven. Een mooie ontwikkeling als aanvulling op vele andere assurance gebieden die in de loop van de jaren zijn ontwikkeld. Bij TIAS hebben we via de slotopdrachten van de opleiding ook ons steentje aan vernieuwing en verdieping van het vakgebied kunnen bijdragen.

1.100 IT Auditing alumni

Bij TIAS hebben we inmiddels bijna 1.100 alumni in IT auditing en zijn er momenteel ongeveer 100 deelnemers in verschillende cohorten actief. Continue actualisering van het programma is zichtbaar, gevoed vanuit de praktijk, in dialoog met deelnemers en de Adviesraad. Bij dit 35e jubileum leggen we de nadruk op AI en control, een thema dat de gemoederen ook in de maatschappij volop bezig houdt. In de specialisatie Data & Analytics bespreken we daarover de nodige details en we zien stevige ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Het zal zeker niet de laatste vernieuwing zijn, technologie staat niet stil en innovatie blijft plaatsvinden.

De IT auditor van de toekomst

Dit najaar starten we met leergang 43 in een volledig vernieuwd programma, niet alleen op inhoud, maar juist ook op vormgeving. We zorgen voor een breed opgeleide IT auditor, die de gewenste ‘common body of knowledge’ voor het vakgebied heeft ontwikkeld. Daarbij onderkennen we dat specialisaties meer dan eens aan de orde zijn, bij TIAS voorzien we vooral in Cybersecurity en Data & analytics. Samenwerking in teams van deskundigen moet worden geleerd, de generieke IT auditor als huisarts komt als beeld ook naar voren. We hebben het programma inclusief de slotopdracht vorm kunnen geven in totaal 2 jaar, daarbij optimaal inspelend op de combinatie van zelfstudie en ‘in class’ dialoog en verdieping. De toekomst ziet er goed uit voor IT auditing, een IT auditor met kennis van zaken die de techniek kan beoordelen en ook van context kan voorzien is meer dan eens nodig. 

Lees meer over de Executive Master of IT Auditing van TIAS »

Nieuw bij TIAS: volg de modules Business Process Control en Data & Analytics als los Advanced Program

Een opleiding volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt. Binnenkort zijn 2 modules uit de Executive Master of IT auditing ook los te volgen als Advanced Program. Advanced Programs hebben een doorlooptijd van een paar maanden tot een jaar en zijn goed te combineren met een volle werk-privé agenda. Deze Advanced Programs zijn ook te volgen als onderdeel van de later te completeren masteropleiding IT Auditing. 

Business Process Control

Word expert op de inrichting en beheersing van bedrijfsprocessen. Business Process Control start op 10 november 2023. 

Lees meer over het Advanced Program Business Process Control »

Data & Analytics

Leer als IT-auditor data te omarmen en word de IT-auditor van de toekomst. Data & Analytics start op 22 maart 2024. 

Lees meer over het Advanced Program Data & Analytics »
 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.