Strategy, Innovation & Leadership

Webinar: Wat is de waarde van herallocatie-onderzoek?

Door Freek Aertsen | 12 maart 2013 | 1 min lezen

Is de locatie waar een productgroep wordt geproduceerd nog wel de beste plek? Is het elders niet goedkoper? Om te kunnen bepalen of herallocatie van een productlijn noodzakelijk is, is onderzoek noodzakelijk. Dat het doen van herallocatie-onderzoek nog niet zo gemakkelijk is, ervoer Strategic Supply Chain Planner Tjeerd den Os bij zijn werkgever bierbrouwer Heineken.

Beeld: © Nationale Beeldbank

Waar liep u tegenaan?

“Hoe gemakkelijk kun je vrij schuiven met de productie van diverse productgroepen? Wat zijn de gevolgen van het verplaatsen van een product vanuit Nederland naar bijvoorbeeld Spanje? Welke gevolgen heeft het verbeteren van de productiviteit in Nederland voor de productie in een ander land? Wat zijn de effecten op de integrale supplychainkosten? Dergelijke vragen kreeg ik vanuit Heineken en deed ik onderzoek naar.

Om dit onderzoek goed te kunnen doen, moet je kosten met elkaar vergelijken. Dat kan alleen als de data waar je over beschikt betrouwbaar en transparant is. Bij Heineken is dat niet altijd het geval. Zo worden in Nederland bijvoorbeeld producten met zes cijfers aangeduid, in het Franse systeem met tien en in UK een combinatie van cijfers en letters. Ook de capaciteit van een brouwerij bleek niet één op één te vergelijken; in sommige landen produceert Heineken middels variabele arbeidstijden. De masterdata die je gebruikt moet gelijk zijn.”

Onderzoek naar herallocatie kan vaker

Doen bedrijven nu genoeg onderzoek naar herallocatie van hun productlijnen?

“Ik denk dat dat vaker kan. Het gebeurt nu meestal incidenteel. Waarschijnlijk zelfs alleen als er een vraag komt vanuit de organisatie, bijvoorbeeld door nieuwe klanten of naar nieuwe producten. Ik denk dat een bedrijf twee tot drie keer per jaar zou moeten kijken of de producten strategisch gezien nog wel op de beste plek wordt geproduceerd. Als bij de introductie besloten wordt een product op een bepaalde plek te produceren, dan blijft dat vaak tot in lengte van jaren het geval. Ook als de kosten en marktsituatie veranderen.”

Besparingen kunnen hoog oplopen

Voor welke bedrijven is onderzoek naar herallocatie interessant?

“Eigenlijk voor alle bedrijven met meerdere productiefaciliteiten. Een bedrijf hoeft niet groot te zijn. Voor een groot bedrijf kunnen de besparingen weliswaar hoog oplopen omdat er meer kosten bespaard kunnen worden. Maar voor een groot midden- en kleinbedrijf is het ook goed om er bij stil te staan. Ik merkte bij Heineken dat de systemen en data versnipperd is; er worden verschillende softwarestandaarden gebruikt in verschillende landen. Daardoor drijven de datasets steeds verder van elkaar af. Door daar al in het begin bij stil te staan is het gemakkelijker om uniforme gegevens met elkaar te vergelijken als het bedrijf groter wordt. Dit is sneller te realiseren in midden- en kleinbedrijven, wat het nut bewijst van een dergelijk herallocatie-onderzoek.”

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.