Public Management

Wat zijn de strategische opgaven voor woningcorporaties?

27 oktober 2014 | 1 min lezen

Welke nieuwe strategische opgaven hebben woningcorporaties in een veranderend lokaal en regionaal krachtenveld? In samenwerking met Aedes wordt bij TIAS School for Business and Society onder leiding van Prof. dr. Cor van Montfort een meerjarig onderzoeksproject uitgevoerd over de toekomst van woningcorporaties. Onlangs is de derde fase van dit onderzoeksproject van start gegaan. Het onderzoeksteam bestaat, naast Prof. dr. Cor van Montfort, uit Dr. Martin Schulz en Eva Buwalda-Groeneweg MA, allen verbonden aan TIAS.

In dit onderzoek komen verschillende vragen aan bod, bijvoorbeeld wat betekent de kerntakendiscussie, de verplichte scheiding van maatschappelijk en commercieel vastgoed, de verhuurdersheffing en de meervoudige rol van gemeenten voor de strategie van corporaties? Welke verschillen zijn er tussen de strategische reacties van grote en kleine corporaties of tussen corporaties die vooral in stedelijk of in landelijk gebied bezittingen hebben? Pakken de corporaties de nieuwe strategische opgaven alleen op of met partners en zo ja, met welke dan?

Rondetafelbijeenkomst

Op deze en andere vragen wordt in het onderzoek een antwoord gezocht. Inmiddels hebben oriënterende gesprekken plaatsgevonden met directeur-bestuurders van woningcorporaties en andere experts binnen de woningcorporatiesector. In de komende tijd wordt een vragenlijstonderzoek uitgevoerd en staan interviews gepland met woningcorporaties en hun samenwerkingspartners, zoals gemeenten en zorginstellingen. Er zal een rondetafelbijeenkomst worden georganiseerd en een bijdrage worden geleverd aan de voorjaarsconferentie 2015 van het Public Management LAB en het voorjaarscongres van Aedes in maart 2015.

De onderzoeksresultaten worden in boekvorm uitgebracht en zullen landen in het opleidingsprogramma van TIAS. Hiermee wordt nadrukkelijk ook de samenwerking opgezocht tussen het onderzoek en onderwijs van TIAS en met de verschillende LABS zoals het VastgoedLAB. Op de website van Tias zullen we u de komende tijd op de hoogte houden van dit onderzoeksproject en aankomende activiteiten.