Public Management

Provisie, preventie en participatie

25 mei 2016 | 1 min lezen

Prof. dr. Nicolette van Gestel verzorgt op 25 mei 2016 een keynote op de conferentie '20 jaar van innovatie' (in de zorg) aan de Université de Sherbrooke, campus Montréal. Bovendien is zij in de week van 22 tot en met 27 mei uitgenodigd als gasthoogleraar bij de Ecole Nationale Administration Public (ENAP) in Montreal. 

Haar keynote is gebaseerd op een recente studie (2013) onder leiding van Nicolette van Gestel over de toekomst van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel. De onderzoekers constateren een verschuiving naar meer individuele verantwoordelijkheid van burgers voor hun eigen sociale zekerheid en een afname van collectieve inkomensbescherming bij ziekte, werkloosheid en ouderdom. 

Provisie, preventie en participatie

Met deze versobering van de provisie van uitkeringen en dienstverlening zou het stelsel voor de toekomst betaalbaar moeten blijven. Voor een duurzaam en veerkrachtig sociale zekerheidsstelsel is het echter van belang dat ook meer nadruk komt te liggen op twee andere P’s, namelijk preventie van sociale en gezondheidsrisico’s (werkloosheid en ziekte) en participatie van burgers in sociaal beleid, in de betekenis van meer invloed en medezeggenschap.

Seminar ENAP

Een dag later, op 26 mei 2016, verzorgt Nicolette van Gestel bovendien een seminar bij de ENAP. De uitnodiging voor het visiting scholarship van Van Gestel is onder meer in het kader van het internationale project 'Transformative capacities in healthcare systems', een vergelijkende studie in Canada, Engeland, Schotland en Nederland. De studie is een project van prof. Jean-Louis Denis (ENAP, Montréal), prof. Ewan Ferlie (King's College, Londen), prof. Nicolette van Gestel, (TIAS School for Business & Society, Tilburg) en dr. Aoife McDermott (Cardiff Business School, Cardiff).

Nicolette van Gestel is verbonden aan TIAS als hoogleraar Nieuwe Sturingsvormen in Sociale Zekerheid en Arbeidsvoorziening. Zij treedt op als docent binnen diverse onderwijsprogramma’s voor de (semi-)publieke sector, zoals de Executive Master of Public and Non-Profit Management (MPM).

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.