Public Management

Samenwerking noodzakelijk voor beter onderwijskwaliteit

Door Edith Hooge | 10 juni 2014 | 1 min lezen

Samenwerking tussen schoolbesturen en gemeente is een noodzakelijke voorwaarde voor stedelijke sturing van onderwijskwaliteit. Hoogleraar Edith Hooge presenteerde de resultaten van haar onderzoek waarin de Rotterdamse aanpak Beter Presteren wordt vergeleken met stedelijke programma's voor onderwijsverbetering in Almere en Amsterdam.

Hooge presenteerde op donderdag 5 juni 2014 op de eindconferentie van het Rotterdamse programma Beter Presteren.

Lees meer

Leren van Beter Presteren. Stedelijk sturen van onderwijskwaliteit, Edith Hooge (2014)

Kennisgebieden