Public Management

Onderwijsmanagement: toon de voordelen van samenwerking

Door Margriet van der Sluis | 28 februari 2020 | 2 min lezen

Op alle niveaus in onderwijsorganisaties is samenwerking nodig om een antwoord te vinden op de vraagstukken die op de sector afkomen. Maar samenwerken gaat niet van zelf. Docenten, teamleiders, schoolleiders en bestuurders zijn immers van huis uit gewend om zelfstandig te functioneren. Hoe ga jij vanuit de onderwijsmanagementrol samenwerking bevorderen, terwijl je als manager zelf ook nog bezig bent te beseffen dat je een deel van een groter geheel bent?


De nieuwe basishouding van onderwijsmanagers

Samenwerken in het onderwijs betekent werken vanuit een andere oriëntatie waardoor ieders rol verandert. Voor managers in het onderwijs wordt open staan voor hun omgeving omdat ze anderen nodig hebt om stappen te maken naar de oplossing van een vraagstuk, de nieuwe basishouding. Daarnaast krijg je als manager binnen en buiten je organisatie te maken met kritiek en weerstand. Hoe motiveer je docenten in een zelfsturend team samen te werken en te functioneren vanuit gemeenschappelijke waarden en doelstellingen? En, hoe trek je de samenwerking vlot als het fout dreigt te gaan?

Samenwerking tussen verschillende onderwijsorganisaties

Buiten je eigen organisatie krijg je als manager in het onderwijs te maken met managers van organisaties met een andere cultuur en achtergrond. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat een basisschool en kinderopvangorganisatie goed op elkaar gaan aansluiten, terwijl de kinderopvangorganisatie een hele andere taal spreekt en gewend is aan een andere vorm van leidinggeven?

Beter onderwijs, dynamischere en complexere werkomgeving

De bedoeling van samenwerken in het onderwijs is natuurlijk in de eerste plaats dat leerlingen ervaren dat het onderwijs beter wordt. Onderwijsprofessionals en managers ervaren op hun beurt dat meer samenwerking leidt tot meer invalshoeken en ideeën maar ook tot meer invloeden en weerstand. Kortom, de werkomgeving wordt er dynamischer maar ook complexer van.

Voorbereiden op meer samenwerking in het onderwijs

Gelukkig is er al veel wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over wat wel werkt en niet werkt bij samenwerken. Door kennis te vergaren en erop uit te gaan om goede praktijkvoorbeelden te zoeken, ervaringen en kennis uit te wisselen en deel te nemen aan bijeenkomsten en ontwikkelgroepen, hoef je als manager in het onderwijs niet opnieuw het wiel uit te vinden. Daar tegenover staat dat dit voor jezelf anders kan liggen. Hoe verhoud jij je tot de nieuwe rol. Misschien moet jij jezelf wel opnieuw uitvinden. En wat ga je doen als je constateert dat bij sommige docenten of schooldirecteuren de nieuwe rol niet lijkt te passen?

Nog meer stress …?

De grootste uitdaging om samenwerking van de grond te krijgen in onderwijsorganisaties is de perceptie dat samenwerken tijdsdruk en stress oplevert; je moet iets nieuws leren dat zo anders is dan je gewend bent, en tegelijkertijd moet je gewoon je werk doen. Samenwerken wordt daarom vaak gezien als een extra taak die erbij gedaan moet worden. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Aan managers de taak om te laten zien dat samenwerken in het onderwijs kan leiden tot bijvoorbeeld minder werkdruk voor docenten omdat de lesvoorbereiding in een docententeam veel sneller gaat. Dat vraagt denkkracht en flexibiliteit en bestuurders die het lef hebben om het experiment aan te durven gaan. De kunst van samenwerking stimuleren, is niet suggereren dat het erbij moet, maar durven dingen los te laten en de voordelen van samenwerken te organiseren.

Leer de voordelen van samenwerken in het onderwijs organiseren

In de masteropleiding Executive Master of Management in Education is samenwerking een belangrijk thema. In de module Omgaan met Stakeholders ga je bijvoorbeeld aan de slag met obstakels waar je tegenaan kunt lopen tijdens het groeiproces naar meer samenwerking in jouw onderwijsorganisatie. En in de module Netwerk en Organisaties leer je hoe je samenwerking tussen verschillende organisaties kunt organiseren. De masteropleiding biedt een enorme verdiepingsslag in kennis op het gebied van samenwerken, die je bovendien direct kunt toepassen in je eigen onderwijsorganisatie. Daarmee versnel je het groeiproces naar meer samenwerking van jouw organisatie en kun je van grotere betekenis zijn.

Nieuwsgierig geworden?

Download brochure

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.