Mw.dr. Margriet van der Sluis PhD

Mw.dr. Margriet van der Sluis PhD

Assistant Professor
Expertisegebieden: Health & Education (Education Management), Management & Organisation (Public Policy, Quality Management), Quantitative Methods (Statistics)

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=i8oJx2JCHZo

Margriet van der Sluis is de Academic Director van het TIAS programma Master of Management in Education (MME) en daarnaast als onderzoeker verbonden aan TIAS. Haar onderzoek richt zich op het bestuurlijk handelen en werken aan kwaliteit in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De komende drie jaar werkt Margriet aan een groot NRO-onderzoek naar de versterking van het bestuurlijk vermogen van mbo-instellingen voor de professionalisering van onderwijsteams.

 

In de afgelopen jaren was Margriet werkzaam als senior adviseur bij BMC Advies. Ze was voorzitter van een kwaliteitsgroep van een grote scholengroep VO & MBO, adviseur voor bestuurders VO en MBO op diverse onderwijskundige en governance vraagstukken (o.a. begeleiden van zelfevaluaties, veranderen van bestuursmodellen en opstellen toezichtkaders). In samenwerking met professor Edith Hooge ga ze leiding aan een leergemeenschap van bestuurders uit het VO.

 

In haar proefschrift (Januari 2015, Universiteit Maastricht) heeft Margriet in beeld gebracht hoe verschillende stakeholders naar kwaliteit van onderwijs kunnen kijken en wat die beelden op kunnen leveren voor beleid en bestuur van scholen. Voor het meten van percepties van studenten, docenten, ouders en werkgevers over onderwijskwaliteit ontwierp zij een vignetstudie. Daarnaast deed ze een beleidsanalyse van 10 jaar overheidsbeleid op het mbo en analyseerde ze studiekeuzegedrag van mbo-studenten.

 

Van 2006 tot 2015 was Margriet werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij de Inspectie van het Onderwijs. Daar was zij auteur van ‘De staat van het Onderwijs’, ontwikkelaar van het toezicht op het mbo, adviseur van thema onderzoeken en werkte ze aan diverse kwantitatieve en kwalitatieve analyses van onderwijsdata.

 

Margriet is lid van de examencommissie van TIAS en verbonden aan het Governance Lab.

Publicaties

  • Sluis, M.E. van der, Reezigt, G.J. & Borghans, L. (2015). Implementing New Public Management in Educational Policy. Educational Policy, DOI: 10.1177/0895904815598393
  • Sluis, M.E. van der (2014). ‘The Quality of Vocational Education.  Differing values, behaviour and policy’. Proefschrift Maastricht  University. Vindbaar op: www.academischewerkplaatsonderwijs.nl 
  • Sluis, M.E. van der, Reezigt, G.J. & Borghans, L. (2013). ‘Quantifying Stakeholder Values of VET Provision in the Netherlands’. Vocations and Learning, 7 (1), 1-19.
  • Sluis, M.E. van der (2008). ‘Voortijdig schoolverlaten oplosbaar?’ In: W. Houtkoop, S. Karsten & A.M.L. van Wieringen (Eds.), Controverse en perspectief in het beroepsonderwijs. Jaarboek 2005-2006 van het Max Goote Kenniscentrum voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (pp. 83-103). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.