Dr. Margriet van der Sluis PhD

Dr. Margriet van der Sluis PhD

Assistant Professor
Expertisegebieden: Health & Education (Education Management), Management & Organisation (Public Policy, Quality Management), Quantitative Methods (Statistics)

Biografie

Margriet van der Sluis is Assistant Professor en als onderzoeker verbonden aan TIAS. Haar onderzoek richt zich op het bestuurlijk handelen en werken aan kwaliteit in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Momenteel werkt Margriet aan een groot NRO-onderzoek naar de versterking van het bestuurlijk vermogen van mbo-instellingen voor de professionalisering van onderwijsteams.

Sinds 2021 is Margriet manager van het cluster Governance, Education & Health van TIAS. Ze is daarmee verantwoordelijk voor de voortgang en ontwikkeling van nieuwe opleidingen op het gebied van onderwijs, zorg, toezicht, bestuur en governance in de publieke sector. Tot 2022 was zij academic director van de Master of Management in Education.


In de jaren 2015-2019 was Margriet werkzaam als senior adviseur bij BMC Advies. Ze was voorzitter van een kwaliteitsgroep van een grote scholengroep VO & MBO, adviseur voor bestuurders VO en MBO op diverse onderwijskundige en governance vraagstukken (o.a. begeleiden van zelfevaluaties, veranderen van bestuursmodellen en opstellen toezichtkaders). In samenwerking met professor Edith Hooge gaf ze leiding aan een leergemeenschap van bestuurders uit het VO.

In haar proefschrift (Januari 2015, Universiteit Maastricht) heeft Margriet in beeld gebracht hoe verschillende stakeholders naar kwaliteit van onderwijs kunnen kijken en wat die beelden op kunnen leveren voor beleid en bestuur van scholen. Voor het meten van percepties van studenten, docenten, ouders en werkgevers over onderwijskwaliteit ontwierp zij een vignetstudie. Daarnaast deed ze een beleidsanalyse van 10 jaar overheidsbeleid op het mbo en analyseerde ze studiekeuzegedrag van mbo-studenten.

Van 2006 tot 2015 was Margriet werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij de Inspectie van het Onderwijs. Daar was zij auteur van ‘De staat van het Onderwijs’, ontwikkelaar van het toezicht op het mbo, adviseur van thema onderzoeken en werkte ze aan diverse kwantitatieve en kwalitatieve analyses van onderwijsdata.

Margriet was jarenlang lid van de examencommissie van TIAS en leidt nu de toetscommissie.

Publicaties

  • Sluis, M.E. van der; Hooge, E.H.; Hermanussen, J. (2023). The importance of managerial interactions and social capital at school board level for educational improvement. Paper at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA) Chicago, April 2023
  • Sluis, M.E. van der. (2022). De toegevoegde waarde van bestuurders bij innovaties in het onderwijs. in: Scheepens, W., Van Olffen, W., Schumacher, M., Van Hout E. & Minderman M. (red.) Tijd voor Transitie: 25 inzichten voor Business & Society, Mediawerf.
  • Honingh, M., Nolen, M. van der Sluis, M. (2022). Bestuurlijke geloofwaardigheid in het primair onderwijs. Bestuurskunde 2022-1, p. 77-94.
  • Sluis, M.E. van der; Hermanussen, J. (2021). Bestuurlijke gemeenschap in het mbo. Verslag van anderhalf jaar onderzoek bij een ROC, een AOC en een vakschool. De Nieuwe Meso, 3, 10-14.
  • Sleegers, P.; Sluis, M.E. van der; Dael, H. van (2021). Leraren als motor voor schoolontwikkeling. De Nieuwe Meso, 1, 36-41.
  • Hooge, E. H. & Van der Sluis, M. (2019). Unraveling Social Capital of School Districts: Reciprocity Between Central Office Staff Members and School Principals. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA) Toronto, CAN, April 2019.
  • Hooge, E. H. & Van der Sluis, M. (2019). Unraveling Social Capital of School Districts: Reciprocity Between Central Office Staff Members and School Principals. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA) Toronto, CAN, April 2019.
  • Hooge, E.H., van der Sluis, M. & Waslander, S. (2017). Krachtige koppels. Hoe de overheid zich kan verhouden tot autonome netwerken van scholen. PROBO/NRO, NWO. Tilburg: TIAS, Tilburg University, Tilburg University.
  • Sluis, M.E. van der; Reezigt, G.J., Borghans, L. (2017). Implementing New Public Management in Educational Policy. Educational Policy, 31 (3), 303-329.