Public Management

Intern toezicht moet signaleren zonder te interveniëren

19 december 2014 | 1 min lezen

De taak van de intern toezichthouder in het netwerk van stakeholders van onderwijsinstellingen, is te signaleren zonder te interveniëren, aldus prof.ir.dr. Rienk Goodijk.

Het onderhouden van goede relaties met interne en externe belanghebbenden van een school is een belangrijke taak van bestuurders, intern toezichthouders van scholen en schoolorganisaties. Maar intern toezichthouders hebben daarbij een andere rol dan de bestuurders: zij zien er met name op toe dat hun bestuurder een goed stakeholderbeleid ontwikkelt. Op verzoek van Verus (vereniging voor christelijk onderwijs) onderzocht Rienk Goodijk de omgang van bestuur en intern toezicht met stakeholders, zoals bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad of de ouders. Dit was een van vier onderzoeken in het kader van ‘good governance’ in het christelijk onderwijs.

Een lastige kwestie

Aangezien scholen meer en meer verbinding zoeken met de maatschappij, is stakeholderbeleid een belangrijk thema op de agenda’s van bestuurders en toezichthouders. Toch blijft het invullen van dat beleid voor veel scholen een lastige kwestie. Goodijks laatste onderzoek van vier richtte zich op de vraag op welke wijze intern toezicht van de Verus-leden betrokken is bij het stakeholderbeleid van de bestuurder. Zo vond het merendeel van de respondenten van het onderzoek (82%) dat intern toezicht een actieve rol heeft om toe te zien op het stakeholderbeleid van de bestuurder, maar niet op het betrekken van stakeholders.

Waarom stakeholderbeleid?

Tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten bleek dat er nog veel vragen leven onder de leden. Bijvoorbeeld wat de definitie van een stakeholder nu precies is; waarom stakeholderbeleid belangrijk is en of de intern toezichthouder zich daar überhaupt wel in moet mengen. Volgens Goodijk leven deze vragen onder meer educatieve verenigingen.Aan het eind van een avond vol discussie, kwam Verus tot de conclusie dat zowel bestuurders als toezichthouders, ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid, een actieve(re) rol mogen nemen ten opzichte van stakeholders. Toezichthouders moeten zich daarbij wat terughoudender opstellen. Hun verantwoordelijk is feitelijk om te signaleren zonder te interveniëren.    

Leergang Waardengedreven toezichthouden en besturen

Naast het driejarige onderzoeksprogramma is Prof.dr.ir. Rienk Goodijk als academic director betrokken bij de leergang Waardengedreven toezichthouden & besturen: een inspirerend perspectief die Verus en TIAS gezamenlijk hebben ontwikkeld en uitvoeren. Het is een afwisselend programma met relevante theoretische inzichten en interactieve werkvormen, waarbij uitdagingen uit de onderwijspraktijk centraal staan. Lees hier meer over deze leergang.

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.