Public Management

Innovatie Europa moet beter

20 mei 2014 | 1 min lezen

Europa komt niet goed genoeg mee met landen in Azië of Brazilië als het gaat om innovatiebeleid. Fundamentele kennis wordt te weinig omgezet in producten en de deelname van bedrijven aan innovatie loopt terug. Dat zei Europarlementariër Lambert van Nistelrooij voordat hij sprak tijdens de alumninetwerkbijeenkomst ‘EU Innovation Policy’ op dinsdag 6 mei.

Volgens Van Nistelrooij gaat de deelname van het bedrijfsleven aan innovatie achteruit. Kennis wordt over de schutting gegooid naar andere landen die wel de kennis weten om te zetten in concrete producten. “Daarom willen in het plan over 2014 tot 2017 de industrie in de lead zetten en niet de universiteiten. Voor het midden- en kleinbedrijf wordt de toegankelijkheid tot subsidies vergroot.”

Subsidie Slimme Specialisaties

Van Nistelrooij (nummer 7 op de Europese kieslijst voor het CDA) legde tijdens een alumninetwerk-bijeenkomst uit wat het innovatiebeleid van Europa inhoudt en hoe bedrijven daaraan deel kunnen nemen. Hij pleitte de afgelopen jaren voor meer subsidie naar Slimme Specialisaties, samenwerkingsverbanden tussen wetenschappers en bedrijven op een bepaald gebied.

Nederland kent al enkele van dit soort samenwerkingsverbanden. Brainport is een bekend voorbeeld. Of de Automotive Campus in Helmond. Het Bio Sciencepark in Leiden is een ander voorbeeld. Deze initiatieven dingen mee naar de subsidiepot van 300 miljard euro. Deze subsidie wordt door de EU per land uitgedeeld. In Nederland wordt deze subsidie aan het topsectorenbeleid gekoppeld.

Van Nistelrooij pleit al een aantal jaren voor een sterke verbinding tussen fundamentele kennis en producten. “De industrie moet in de lead als het gaat om subsidies, niet de universiteiten. Voor het MKB hebben we onder meer de toegankelijkheid van geld vergroot. Banken verstrekken amper leningen, daarom zorgt de EU voor een garantstelling.” Binnen Europa zijn er over innovatie verschillende meningen; de vorige Eurocommissaris pleitte juist voor fundamenteel onderzoek. “Het is een filosofie. Landen moeten op een andere manier met subsidie omgaan. Subsidie voor wegen gaat zeker op, die weg is zo neergelegd. Als je geld geeft voor een kenniscentrum dan is er kans dat de subsidie weer terug gaat naar de EU als het project niet lukt.”

Valorisatie van kennis

Een regio waarin toppers op een gebied met elkaar samenwerken maakt kans op dergelijke subsidie. “Dat kan door open innovatie. Door samen te werken met scholen uit de regio. Niet alleen om nieuwe kennis te ontwikkelen, maar ook om de valorisatie van kennis. Hoe is de specialisatie gebekt in het ecosysteem van opleidingen?” Van Nistelrooij vindt de Automotive Campus in Helmond een goed voorbeeld waar het ecosysteem goed geregeld is.

De eerste subsidies zijn inmiddels verstrekt aan een project in Denemarken. Vanuit Nederland liggen er verschillende aanvragen, maar is er nog geen project goedgekeurd.

Lees meer

Profiel Lambert van Nistelrooij, CDA.nl (2014)

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.