Public Management

Hart van onderwijs verdwijnt in Bermudadriehoek

8 januari 2015 | 1 min lezen

De inhoud van het onderwijs vorm het hart van het onderwijs. Sturing op die inhoud dreigt in Nederland in een Bermudadriehoek te verdwijnen. Dat betoogde TIAS hoogleraar Sietske Waslander op 8 januari 2015 op het congres met auteur en managementgoeroe Sean Covey over "Het Leiderschap van de Toekomst".

In de driehoek tussen overheid, leraren en onderwijsleiders ontstaat de inhoud van het onderwijs: wat kinderen leren en hoe zij zich (kunnen) ontwikkelen. De rol van de overheid is in onze Grondwet is verankerd en zij stuurt relatief weinig op de inhoud. De leraren houden zich sterk aan methodes, die zeker niet slecht zijn, maar wel beperkt. Een ruime meerderheid van leraren geeft niet het onderwijs dat ze graag zou willen geven. Op de derde punt van de driehoek, de onderwijsleiders, is iets bijzonders aan de hand.

Nederlandse onderwijsleiders hebben een andere rolinvulling en rolopvatting dan onderwijsleiders in andere landen. Zij richten zich minder op de inhoud van het onderwijs en velen vinden dat ook niet hun taak. Daardoor dreigt het hart van het onderwijs in een Bermuda-driehoek te verdwijnen. Juist nu sturing op het hart van het onderwijs heel hard nodig is om de kwaliteit op peil te krijgen en te houden. En ook om welke innovatie dan ook enige kans van slagen te geven.

Het is dé uitdaging voor onderwijsleiders van de toekomst. 

Lees het hele betoog getiteld "De Bermudadriehoek van Onderwijsleiderschap in Nederland" van Sietske Waslander. 

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.