Public Management

De ideale econoom

22 september 2015 | 1 min lezen

Publiek beleid binnen organisaties en markten wordt in hoge mate vormgegeven door economen. Maar welke kwaliteiten moet men bezitten om te slagen in een academische omgeving en in de praktijk? En treedt er geen kloof op tussen academie en praktijk? Binnen de academie telt de specialist die een hoge druk ondervindt om veel te publiceren en grondige kennis van de economie is bijna uitgesloten, in de praktijk is het veel belangrijker dat men algemeen gevormd is, zaken in historische context weet te plaatsen, met vooral een visie op toekomstige ontwikkelingen.

In de maatschappij wordt vaak de positie van economen ter discussie gesteld, niet alleen om hun rol in de financiële crisis maar ook omdat de kennis die gedoceerd wordt niet aan zou sluiten bij de praktijk. Om de discussie op dit terrein te faciliteren en aan te jagen hebben prof. Harry van Dalen en prof. Koedijk van TIAS het initiatief genomen om de wereld van de econoom, binnen de academie en in de praktijk in kaart te brengen. In het onderzoek staat centraal welke kwaliteiten een econoom succesvol maken. In de praktijk wordt de generalist gewaardeerd, in de universiteit, de specialist. Het is echter vooral de interne werking van de academische wereld die zorgen baart. Pluriformiteit van visie, vaardigheden en kennis maken de universiteit tot een vernieuwende bron van kennis. De sterke nadruk op het belonen van publicaties en citaties zetten die pluriformiteit onder druk. De ontregelende en verbindende kracht van generalisten wordt gemist.

Lees hier meer.