Public Management

Bestuurders van VO-scholen kunnen leren van elkaar

Door Edith Hooge | 16 april 2015 | 1 min lezen

Collegiale bestuurlijke visitatie biedt goede mogelijkheden voor bestuurders van VO-scholen om zich verder te professionaliseren. Zij kunnen systematisch leren van de eigen praktijk met hulp van de 'vreemde ogen' van collega-bestuurders.

Beeld: © Nationale Beeldbank

TIAS-hoogleraar Edith Hooge deed samen met collega Hartger Wassink onderzoek voor de VO-Academie naar optimale condities voor collegiale bestuurlijke visitatie in het voortgezet onderwijs. 

Hooge & Wassink bieden in het rapport een inhoudelijke kader waarmee bestuurders in het VO elkaar kunnen bevragen en van elkaar kunnen leren met behulp van vier benaderingen van onderwijsbestuur:

  1. Juridisch-structureel
  2. Gedragsmatig-cultureel
  3. Contextueel
  4. Ethisch-normatief

Condities voor effectieve bestuurlijke visitaties zijn inhoudelijke structurering, zelfevaluatie, effectieve feedback die aanzet tot leren, verduurzamen door herhaling en follow-up en het trainen van visitatoren. 

Om de leer- en verbeterfunctie van collegiale bestuurlijke visitatie volledig tot zijn recht te laten komen, raden de onderzoekers aan de uitkomsten van de visitaties vertrouwelijk ofwel geanonimiseerd te laten zijn, omdat openbaarheid en transparantie van visitatie uitkomsten de leer- en verbeterfunctie ondermijnt. 

De VO-academie werkt het idee van collegiale bestuurlijke visitatie nu verder uit in samenwerking met de bestuurders uit de sector.

Lees meer:

Leren van besturen, Collegiale bestuurlijke visitatie in het voortgezet onderwijs (2015)

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.