Strategy, Innovation & Leadership

Nieuwe organisatiestructuren voor retailbanken

Door Michael Corbey | 1 januari 2014 | 1 min lezen

De rol van (retail)banken in de moderne samenleving is onderwerp van veel discussie. Het argument gaat dat ‘de nieuwe bank’ stabiel en klantgericht moet zijn.

Beeld: © Nationale Beeldbank

Dit onderzoek door Rogier van Rosmalen en Michael Corbey behandelt de vraag of het mogelijk is van bestaande banken de maatschappelijk gewenste ‘nieuwe banken’ te maken. Vanuit een motivatieperspectief staat dit fenomeen bekend als het crowding-in-effect van intrinsieke motivatie. In de literatuur is er echter niet veel bekend over de crowding-in van intrinsieke motivatie. Over het tegenoverstelde effect, de crowding-out van intrinsieke motivatie, is meer empirisch bewijs beschikbaar. Vanuit de organisatietheorie bestaat er ook een verband met de agencytheorie en stewardshiptheorie.

De resultaten van dit Delphi-onderzoek tonen aan dat experts van mening zijn dat het mogelijk zou moeten zijn om bestaande banken om te vormen tot ‘nieuwe banken’. Zij geven echter ook aan dat deze transitie veel tijd zal kosten. Sommige experts refereren zelfs naar de behoefte aan een nieuwe generatie bankiers. Daarnaast wijzen zij erop dat incentives hier niet het belangrijkste knelpunt vormen. Het echte probleem is in de optiek van experts de enorme toename van de regelgeving.

Lees meer

Bankier en motivatie: Een Delphi-onderzoek naar toekomstige bancaire organisatievormen, Corbey, Van Rosmalen (2014)