Public Management

30 aanbevelingen voor goed onderwijsbestuur

Door Edith Hooge | 18 september 2014 | 1 min lezen

Bestuurders en toezichthouders zouden moeten letten op de de risico's die kleven aan de positie van eenhoofdige bestuurders. Ook zouden zij moeten proberen de afstand te verkleinen van bestuurders tot leerlingen en ouders door hen (in)formeel te betrekken bij onderwijsbestuur. De diversiteit in achtergrond van de bestuurders zou vergroot moeten worden. En van professionalisering van bestuur en intern toezicht moet serieus werk gemaakt worden. 

Beeld: © Nationale Beeldbank

Dit is een greep uit de 30 aanbevelingen van de Commissie Goed Onderwijsbestuur Voortgezet Onderwijs, waar TIAS Hoogleraar Edith Hooge deel van uitmaakt. De commissie doet deze aanbevelingen op 18 september om de praktijk van goed bestuur en de bestuurskracht in de VO-sector te versterken. Ook doet de commissie voorstellen om de huidige governancecode te actualiseren en te verbeteren.

Lees meer

De letter en de geest, Commissie Goed Onderwijsbestuur VO (2014)

Kennisgebieden