Executive Master of Real Estate (MRE)

MRE_2019
Locatie en startdatum
Utrecht
Studieduur
Losse modules
Studielast
12-15 uur per week
Kosten
€ 8.500 per module
€ 31.500,- gehele master
(fiscaal aftrekbaar)
Permanente educatie uren
Aedes, NRVT en VBA
Talen
Nederlands 

Zet de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling!

Ben jij als professional al enkele jaren werkzaam in de vastgoedmarkt? Heb jij ambitie om te blijven groeien en vind je het belangrijk om in jezelf te investeren? Wil jij op de hoogte zijn van actuele thema’s binnen je vakgebied en door middel van coaching en intervisie nieuwe skills ontwikkelen? Ben je op zoek naar flexibiliteit en wil je je eigen leertraject bepalen? 

Dan is de Executive Master of Real Estate echt iets voor jou!

Wat levert de opleiding je op:

 • Up-to-date vakkennis op actuele thema’s als Big Data, digitalisering, duurzaamheid, circulaire economie en financiële innovatie
 •   
 • Persoonlijke ontwikkeling en managementvaardigheden door intensieve coaching en intervisie
 • Een leertraject afgestemd op jouw behoeften door flexibele opzet: Kies voor losse modules of de gehele master
 • Een uitbreiding van je netwerk binnen de vastgoedwereld

 

TIAS_alacarte_web

Maatwerk voor deelnemers

Groeien bij TIAS betekent flexibiliteit en leren op maat. Deelnemers aan de Executive Master of Real Estate bieden we de volgende maatwerkopties aan:

 • Kies ervoor de hele master of losse modules te volgen
 • Kies zelf wanneer je start: de opleiding kent meerdere startmomenten per jaar
 • Kies ervoor langer over de opleiding te doen als dat nodig is

Je kunt het programma dus flexibel inrichten zodat je met focus werkt aan je ontwikkeling.

 

Maatwerk voor organisaties

TIAS School for Business and Society verzorgt ook InCompany-opleidingen voor organisaties. Op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten stelt TIAS een praktisch toepasbaar programma op dat volledig toegesneden is op de ambities en ontwikkelvraagstukken van de organisatie.

 

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
Locatie en startdatum
Utrecht
Studieduur
Losse modules
Studielast
12-15 uur per week
Kosten
€ 8.500 per module
€ 31.500,- gehele master
(fiscaal aftrekbaar)
Permanente educatie uren
Aedes, NRVT en VBA
Talen
Nederlands 

Deze vastgoedopleiding is opgebouwd uit een combinatie van drie modules die gebaseerd zijn op actuele vastgoedthema’s, keuzemodules uit andere TIAS masteropleidingen, onderzoeksmethoden en managementvaardigheden en een eigen afstudeeronderzoek.

Er zijn drie instroommomenten per jaar. Neem contact met de Program Adviser op om de mogelijkheden te bespreken.

Modules

De Executive Master of Real Estate bestaat uit 4 inhoudelijke modules. Afhankelijk van het opleidingsniveau kan er worden deelgenomen aan een pre-master.

 • Module Waardecreatie met Vastgoed Analytics
 • Module Financiële Innovatie in Vastgoed
 • Module Duurzaam Ondernemen in de Vastgoedsector
 • Module MSc traject: twee keuzemodules + thesis

Data van de modules

Waardecreatie met vastgoed analytics - 14-15 nov, 9-10 dec 2019 & 16-17 jan 2020, Utrecht
Financiële innovatie in vastgoed - 13-14 feb, 12-13 mrt & 16-17 apr 2020, Utrecht
Duurzaam ondernemen in de vastgoedsector - 14-15 mei, 4-5 jun & 25-26 jun 2020, Utrecht

Hieronder worden de drie vastgoedmodules beknopt omschreven.

Module Waardecreatie met Vastgoed Analytics

  

Deze module neemt de vastgoedinvesteringen waar je als professional over moet beslissen als uitgangspunt. Door marktonderzoek meer data-gedreven te maken, ondervindt je hoe je meer grip krijgt op de marktontwikkelingen. Het doel is met slimme, op data gebaseerde analytics waarde toe te voegen aan de vastgoedinvesteringen en zo de kwaliteit van jouw vastgoedbeslissingen te verbeteren. Lees meer.

 

Module Financiële Innovatie in Vastgoed

  

Ook de financiële kant van de vastgoedmarkt is volop in beweging. De financiële crisis heeft een hoop oude veronderstellingen doen wankelen. Risico staat nu centraal bij elke afweging en financiering komt lang niet meer vanzelfsprekend van de bekende banken. Tijdens dit programma ga je op zoek naar de juiste antwoorden op de complexe financiële vraagstukken uit jouw vastgoedpraktijk. Lees meer.

 

Module Duurzaam Ondernemen in de Vastgoedsector

  

Duurzaamheid als integraal onderdeel van je bedrijfsstrategie en aanjager van nieuwe innovatieve vastgoedproducten. Daar staat dit programma voor. We hanteren een brede blik op duurzaamheid. Liever spreken we over toekomstbestendigheid. En het gaat dan niet alleen om milieu- en energieopgaven, maar ook om het welzijn, de gezondheid en productiviteit van mensen te verbeteren. Lees meer.

 

Persoonlijke ontwikkeling

  
In elke module zijn drie coachmomenten opgenomen, bestaande uit twee intervisiemomenten en een afrondend individueel coachingsgesprek. Per module wordt bovendien een specifiek onderwerp in het persoonlijke ontwikkelingstraject behandeld: 
 • in de module Waardecreatie met Vastgoed Analytics zijn dat kritisch denken en besluitvaardigheid 
 • in de module Financiële Innovatie in Vastgoed krijgt ethiek bijzondere aandacht 
 • in de module Duurzaam Ondernemen in de Vastgoedsector zijn dat leiderschap en samenwerken 

Deelnemersprofiel

De deelnemers aan het programma komen uit diverse werkvelden binnen de vastgoedsector, publiek en privaat. Deze diversiteit aan deelnemers is van grote meerwaarde voor het uitbreiden van jouw kennis en netwerk. Gemiddeld hebben de deelnemers zeven jaar werkervaring.

Resultaat: mastertitel (MRE of MSc)

Wanneer je de opleiding Executive Master of Real Estate met goed gevolg afrondt, heb je de keuze uit de prestigieuze titel Master of Real Estate (MRE) of de internationaal erkende academische titel Master of Science (MSc). De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) en RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors).

Toelatingseisen

Om deel te nemen aan de Master of Real Estate van TIAS School for Business and Society voldoe je aan het volgende profiel:

 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • Universitair of hbo-diploma

Om de kwaliteit van de deelnemersgroep te garanderen behoort een kennismakingsgesprek met onze docenten tot de toelatingsprocedure. Met een HBO diploma dien je eerst de pre-master af te ronden.

 

Maatwerk voor deelnemers

Groeien bij TIAS betekent flexibiliteit en leren op maat. Deelnemers aan de Executive Master of Real Estate bieden we de volgende maatwerkopties aan:

• Kies ervoor de hele master of losse modules te volgen
• Kies zelf wanneer je start: de opleiding kent meerdere startmomenten per jaar
• Kies ervoor langer over de opleiding te doen als dat nodig is

Je kunt het programma dus flexibel inrichten zodat je met focus werkt aan je ontwikkeling.

 

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
Locatie en startdatum
Utrecht
Studieduur
Losse modules
Studielast
12-15 uur per week
Kosten
€ 8.500 per module
€ 31.500,- gehele master
(fiscaal aftrekbaar)
Permanente educatie uren
Aedes, NRVT en VBA
Talen
Nederlands 

Module Waardecreatie met Vastgoed Analytics

Deze module neemt de vastgoedinvesteringen waar je als professional over moet beslissen als uitgangspunt. Door marktonderzoek meer data-gedreven te maken, ondervindt je hoe je meer grip krijgt op de marktontwikkelingen. Het doel is met slimme, op data gebaseerde analytics waarde toe te voegen aan de vastgoedinvesteringen en zo de kwaliteit van jouw vastgoedbeslissingen te verbeteren. De module bestaat uit drie masterclasses:

 • Nieuwe vastgoedconcepten: maatschappelijke en economische ontwikkelingen leiden tot een ander gebruik van vastgoed. Woningen worden gastenverblijven, kantoren worden ontmoetingsplekken. Welke invloed hebben deze marktontwikkelingen op mijn vastgoedinvesteringen? 
 • Data-gedreven marktonderzoek: digitale beschikbaarheid van data biedt nieuwe mogelijkheden voor marktonderzoek in de vastgoedsector. Het helpt bij het inrichten van een goede marketingstrategie. En draagt bij aan een beter begrip van de vastgoedgebruiker.
 •   
 • Sturen op performance met digitale dashboards: beslissingen in de vastgoedsector vragen om een steeds betere onderbouwing. Hoe en op basis van welke kpi’s de prestaties van het vastgoed kunnen worden gemeten. In deze module gaan we op zoek naar de belangrijkste kpi’s en maken we deze met innovatieve data-oplossingen meetbaar. Je ervaart hoe krachtig digitale dashboards hierbij kunnen zijn.

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
Locatie en startdatum
Utrecht
Studieduur
Losse modules
Studielast
12-15 uur per week
Kosten
€ 8.500 per module
€ 31.500,- gehele master
(fiscaal aftrekbaar)
Permanente educatie uren
Aedes, NRVT en VBA
Talen
Nederlands 

Module Financiële Innovatie in Vastgoed

Ook de financiële kant van de vastgoedmarkt is volop in beweging. De financiële crisis heeft een hoop oude veronderstellingen doen wankelen. Risico staat nu centraal bij elke afweging en financiering komt lang niet meer vanzelfsprekend van de bekende banken. Tijdens dit programma ga je op zoek naar de juiste antwoorden op de complexe financiële vraagstukken uit jouw vastgoedpraktijk.

 • Waardering en Waardecreatie: deelnemers gaan aan de slag met een stevige theoretische basis voor vastgoedwaarde en waardering  aan de slag om investeringsdilemma’s zorgvuldig af te wegen. Evidence based vastgoedbeleid, waarbij waardecreatie in de breedste zin centraal staat.
 • Financieren en Risicomanagement: risico-management in modern vastgoed. En de evolutie van vastgoedfinanciering naar fintech en de wijze waarop risico’s hierdoor worden beïnvloed en herverdeeld. Met aandacht voor stakeholder management en duurzame korte en lange termijn prikkels.
 •   
 • Beleggen en duurzaam succes: wat heeft het beleggen en investeren in vastgoed te bieden aan de eindbelegger. De analytische blik vanuit de wetenschap wordt vertaald naar de actuele praktijk van alledag met bijzondere aandacht voor het duurzame lange termijn perspectief.

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
Locatie en startdatum
Utrecht
Studieduur
Losse modules
Studielast
12-15 uur per week
Kosten
€ 8.500 per module
€ 31.500,- gehele master
(fiscaal aftrekbaar)
Permanente educatie uren
Aedes, NRVT en VBA
Talen
Nederlands 

Module Duurzaam Ondernemen in de Vastgoedsector

Duurzaamheid als integraal onderdeel van je bedrijfsstrategie en aanjager van nieuwe innovatieve vastgoedproducten. Daar staat dit programma voor. We hanteren een brede blik op duurzaamheid. Liever spreken we over toekomstbestendigheid. En het gaat dan niet alleen om milieu- en energieopgaven, maar ook om het welzijn, de gezondheid en productiviteit van mensen te verbeteren.

 • Duurzame Ondernemingsstrategieën: duurzaamheid wordt een integraal onderdeel van de ondernemingsstrategie. Je leert nieuwe value propositions en duurzame business modellen te ontwikkelen. Evenals het implementeren van een succesvolle duurzaamheidstrategie.
 • Duurzaamheidsstrategie voor stad, gebied, gebouw: transformatie naar duurzame steden en de bijdrage daaraan van vastgoedportefeuilles wordt een belangrijke opgave. De verduurzaming van gebouwen vraagt specifiek management, waaronder het stimuleren van duurzaam gedrag en gebruik.
 •   
 • Nieuwe partnerships en allianties voor duurzaamheid: nieuwe vormen van samenwerking en allianties met partijen buiten de vastgoedsector zijn nodig om tot duurzame business modellen te komen. Via een ‘real life business game’ over een transformatie-opgave breng je de nieuwe kennis meteen in de praktijk en ondervindt je hoe duurzaamheid en economisch resultaat samengaan.

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
Ons docententeam bestaat uit een optimale mix van academici en professionals uit de beroepspraktijk. Naast kennis, ervaring en een academische attitude delen de docenten hun passie voor het vakgebied en zijn zij als geen ander in staat jou te inspireren. 

Academic Director

Ingrid Janssen
Ingrid Janssen
Associate Professor of Real Estate Management
Ingrid Janssen is als associate professor Real Estate Management verbonden aan TIAS School for Business and Society. Met haar onderzoek wil zij bijdragen aan de professionalisering van het vastgoedmanagement in alle sectoren waar vastgoed als gebruiksmiddel of beleggingsmiddel wordt ingezet. Haar specialisatie is winkelvastgoed, een boeiend... » lees meer

Docenten

Dirk Brounen
Dirk Brounen
Full Professor & Associate Dean Research and Development
Prof.dr. Brounen heeft een deeltijd aanstelling als hoogleraar Real Estate Economics aan Tilburg University. De ene helft van de week werkt hij aan zijn fundamentele onderzoeksagenda voor de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM). Hierbij richt hij zich op onderwerpen zoals het risico en rendement van vastgoedinvesteringen,... » lees meer
Menno Maas
Menno Maas
Adjunct Professor & Associate Dean Business Development
Menno Maas is sinds 2013 verbonden aan TIAS. Zijn ervaring als executive bij een aantal internationale (vastgoed) bedrijven zet hij in voor verschillende Executive Master Programma’s. Zijn focusgebied is daarbij de ontwikkeling van nieuwe duurzame ondernemingsstrategieën en business modellen. Hij is ook verbonden aan het VastgoedLab van TIAS. ... » lees meer
Roger Bougie
Roger Bougie
Associate Professor
Roger Bougie is Associate Professor aan TIAS. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van onderwijsmanagement; in het verleden was hij Academic Director van de BSc-opleidingen International Business en Bedrijfseconomie van de Universiteit van Tilburg en van het International full-time MBA programma van TIAS. Dr. Bougie heeft bijna twintig jaar... » lees meer
Ellen van Bueren
Ellen van Bueren
Hoogleraar Urban Development Management
Ellen van Bueren is hoogleraar Urban Development Management bij de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. De nieuwe leerstoel Urban Development Management ontwikkelt bruikbare concepten, instrumenten en principes voor een integrale gebiedsgerichte aanpak van hedendaagse stedelijke opgaven. Ellen is docent binnen de module Duurzaam ondernemen in de... » lees meer
Heleen Aarts
Heleen Aarts
CEO Amvest
Heleen Aarts is Directeur Gebiedsontwikkeling bij Amvest. Heleen is bestuurskundige en is gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling, een vakgebied dat gekenmerkt wordt door samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen. In 2009 werd ze op 35-jarige leeftijd benoemd tot directeur gebiedsontwikkeling bij Amvest. Heleen is docent binnen de... » lees meer
Jimmy Kools
Jimmy Kools
Partner en CFO
Jimmy Kools is Partner en CFO van Fakton, financiële vastgoedregisseurs. Hij is gespecialiseerd in financial engineering en dealmaking. Dit specialisme zet hij in bij woningcorporaties, gemeentes, beleggers, en eindgebruikers. Vanuit zijn inhoudelijke kennis van investerings- en financieringsanalyses, adviseert Kools in complexe vastgoedopgaven.... » lees meer
Jessie Wagenaar
Jessie Wagenaar
Directeur Verkoop en Gebiedsmarketing
Directeur Verkoop en Gebiedsmarketing. Jessie Wagenaar is Directeur Verkoop en Gebiedsmarketing bij BPD Gebiedsontwikkeling. Zij werkte als auteur mee aan grootschalige woningmarktonderzoeken en - visies die Rabobank en Bouwfonds Ontwikkeling deden in Uden-Veghel (2011) en Breda, Eindhoven-Veldhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg (2014). Jessie is... » lees meer
Roderik Ponds
Roderik Ponds
Senior researcher
Roderik Ponds studeerde Internationale economie en economische Geograpy aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aan dezelfde universiteit op een proefschrift over de rol van de universiteiten voor regionale ontwikkeling. Tijdens zijn promotieonderzoek werkte hij ook als onderzoeker Economie met het Nationaal Instituut voor Ruimte Onderzoek (in... » lees meer
Maarten Jennen
Maarten Jennen
Associate Professor
Na het afronden van een bedrijfseconomische master en een onderwijsfunctie aan de Universiteit Maastricht is dr. Maarten Jennen gestart met zijn promotieonderzoek aan de Rotterdam School of Management. Hij werkte tijdens dit onderzoek gedurende 6 maanden aan de Nationale Universiteit van Singapore. In 2008 heeft Maarten zijn dissertatie over... » lees meer
Geert Desmet
Geert Desmet
Adjunct Professor
Lic. Geert Desmet heeft ruim 20 jaar gewerkt als manager in marketing en dienstenmarketing organisaties van bedrijven zoals Procter &Gamble, Heineken International, Synovate en de Brenninkmeijer groep van ondernemingen. In deze periode heeft hij gewerkt binnen diverse gebieden, zoals , business strategy consulting, strategische marketing,... » lees meer
Carla Koen
Carla Koen
Full Professor
Carla I. Koen is Hoogleraar Technologie Strategie en Entrepreneurship aan TIAS School for Business and Society en de Technische Universiteit Eindhoven. Carla is lid van STW Valorisatie Commissies, de Innovation Board van Taminco (een gespecialiseerd chemisch bedrijf), de Raad van Advies van Wings for Aid, en de Algemene Raad van Antwerp... » lees meer

Meer informatie of aanmelden

Meer weten over programma opzet, docenten en kosten, ofaanmelden voor deze master? Neem contact op met programma-adviseur Nicole van der Staak:

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
ALUMNI VAN DEZE OPLEIDING
“De vakken zoals vastgoedmanagement en financiële analyse geven mij tools die ik meteen in de praktijk kan toepassen. Het is dus echt werkend leren. ”
Marjolein Gijselaers Portefeuillemanager Vastgoed OntwikkelingsBedrijf Maastricht, Gemeente Maastricht
“Door de samenwerking in groepen van verschillende samenstellingen en door het presteren onder druk, door de combinatie van werk, privé en studie, ben ik efficiënter en effectiever geworden in mijn dagelijkse werkzaamheden. ”
Jordy Kleemans Head of Research & Consultancy Savills Nederland
“Door de opleiding ben ik vastgoed meer objectief, financieel en met minder zorggevoel gaan benaderen ”
Brenda Meusen - Den Ouden Organisatieadviseur zorg & vastgoed RSZK ZorgProfessionals
Nicole van der Staak
Nicole van der Staak
Programma-adviseur

Inspiration Evening

Meld je nu aan voor de Inspiration Evening in Utrecht op 26 november 2019.


AANMELDEN