Master of Health Administration (MHA)

mha

Haal uw master bij de beste masteropleider van Nederland!
De deeltijd Master of Health Administration (zorgmanagement) is voor getalenteerde HBO-ers en WO-ers werkzaam in de zorgsector; zowel Care als Cure, verzekeraars en beleidsmakers. Met 12 maanden college in deeltijd ontwikkelt u zich tot modern zorgmanager en strateeg en heeft u een erkend master diploma van de beste Business School van Nederland op zak. De Master of Health Administration komt voort uit een continue uitwisseling met managers in de zorgsector en combineert het beste van twee werelden: de laatste wetenschappelijke inzichten met een directe koppeling met úw praktijk.

Waarom u kiest voor TIAS:
 • De Nr. 1 Business School van Nederland: Beste Masteropleider 2014 volgens Elsevier, al 3 jaar op rij de #1 in Executive Education volgens Financial Times
 • Goed te combineren met uw werk
 • Uitsluitend top academici en de beste praktijk experts als docent
 • Erkende Master titel (MSc) 

Download de brochure

Meer informatie over programma-inhoud, docenten en kosten?

Download brochure of meld u online aan.
Locatie en startdatum
Utrecht: 
10 maart 2017
Studieduur 15 maanden
Studielast 10 uur per week, excl. colleges
Kosten € 29.950,- (fiscaal aftrekbaar)
Accreditatie/titels MSc

Om innovatie mogelijk te maken is vernieuwing en verbetering in zorginstellingen essentieel. Strategische beslissers in de zorg moeten hierop kunnen inspelen. De Executive Master of Health Administration (MHA) kijkt naar interne en externe ontwikkelingen, signaleert kansen én risico's en behandelt actuele thema’s in de zorg.

Het programma bestaat uit 9 modules, waaronder een internationale studiereis van een week en een 2-daagse studiereis naar Brussel. In de modules behandelt u de verschillende ontwikkelingen in de zorg. Gedurende het gehele masterprogramma werkt u ook aan het Persoonlijk leiderschaps programma en aan Methoden en technieken van onderzoek en onderzoekspraktijk.

Einddoelen

Na afloop van deze deeltijd master zorgmanagement bent u in staat om:

 • een succesvolle strategische audit uit te voeren van uw zorginstelling
 • de meest actuele wetenschappelijke inzichten en concepten praktisch te vertalen naar uw eigen praktijk
 • bedrijfsmatige problemen sneller te doorgronden en uw mening, afweging en beslissingen beter te onderbouwen
 • complexe managementproblemen sterk te vereenvoudigen
 • uw eigen functie en werkzaamheden te relateren aan een strategisch-analytisch kader

Resultaat: mastertitel

Na succesvolle afronding van het programma mag u de titel MHA of de internationale graad MSc achter uw naam voeren. De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO.

Deelnemersprofiel

Deelnemers aan de Executive Master of Health Administration (zorgmanagement) zijn ervaren managers en bestuurders in en om de zorg, die betrokken zijn bij strategische beslissingen. Ze komen uit de brede zorgsector en aanpalende organisaties: hogere managers, leden van raden van bestuur van zorginstellingen, managers van zorgverzekeringen, overheidsvertegenwoordigers en adviseurs van consultancybedrijven. Daarnaast zijn er deelnemers met een medische achtergrond. Daardoor doet u waardevolle contacten op met andere professionals uit verschillende hoeken van de gezondheidszorg. Ook de inspirerende discussies met vakgenoten zijn bijzonder leerzaam.

Modules

Allereerst gaat u in op strategische beleidskwesties en bekijkt u hoe u de academische kennis praktisch in de dienstverlening van de zorg kunt gebruiken. U bekijkt hoe u een verandertraject kunt sturen en begeleiden. Daarna kijkt u naar de ontwikkelingen die er plaatsvinden in de financiering van de zorg. Ook kijkt u naar het spanningsveld tussen wetgeving en ethiek enerzijds en nieuwe mogelijkheden anderzijds. Aan het einde van het programma past u de opgedane kennis direct toe in uw eigen zorgorganisatie met een assessment.

De studiereis gaat naar Tuck School of Business, van Ivy League Dartmouth College in de Verenigde Staten. Tijdens deze week krijgt u inzicht in het Amerikaanse gezondheidssysteem. U wisselt met Amerikaanse deelnemers en professoren ervaringen uit over de uitdagingen in de zorg en de verschillende oplossingen daarvoor in de VS en in Nederland.

Voorbereidingsmodule 
Module 1 - Externe ontwikkelingen en paradigma's I
Module 2 - Externe ontwikkelingen en paradigma's II
Module 3 - Organisatie - ontwikkelingen: interne en externe relaties
Module 4 - Interne processen
Module 5 - Coördinatie en besturing
Module 6 - De internationale studiereis
Module 7 - Verbreding en implementatie I
Module 8 - Capita selecta
Strategisch assesment van de eigen organisatie

Download de brochure

Meer informatie over programma-inhoud, docenten en kosten?

Download brochure of meld u online aan.

Door het hanteren van toelatingseisen voor de Executive Master of Health Administration (MHA) zorgen we voor een deelnemersgroep met zeer veel talent én potentie. Dat zorgt voor een extra toegevoegde waarde aan het programma.

Onze toelatingseisen

 • minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • een relevante universitaire of hbo opleiding
 • een academisch werk- en denkniveau.
 • goede beheersing van de Engelse taal. In het programma wordt gewerkt met Engelstalige literatuur.

Omdat onze deelnemers verschillende achtergronden hebben, vinden wij het belangrijk dat iedereen met een vergelijkbaar niveau aan kennis en vaardigheden aan de master zorgmanagement deelneemt. U dient daarom de voorbereidingsmodule succesvol af te ronden om het masterprogramma te kunnen vervolgen. 

Aanmeldingseisen

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier neemt de programma adviseur contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. U heeft het intakegesprek met de academic director van het programma.

Download de brochure

Meer informatie over programma-inhoud, docenten en kosten?

Download brochure of meld u online aan.
 

Academic Director

Peter van der Voort
Peter van der Voort
Professor Health Care
Peter van der Voort is academic Director van de MHA opleiding en hoogleraar Health Care bij TIAS. Opgeleid tot arts aan de VU en tot internist-intensivist in het AMC en OLVG. Vanuit die positie heeft hij ruime ervaring in de intramurale curatieve zorg. Vanuit het werk als intensivist en zijn brede visie op de gezondheidszorg heeft Peter van der Voort de overtuiging ontwikkeld dat organisatie en bestuur van een afdeling of zorginstelling als geheel zeker zoveel effect heeft op de kwaliteit van zorg als de directe inhoudelijke zorg. Vanuit die overtuiging begeleidt hij de deelnemers van de MHA en doet hij onderzoek bij het HealthLAB.

Docenten

Theo Poiesz
Theo Poiesz
Full Professor
Theo Poiesz is als hoogleraar Economische Psychologie en hoogleraar Healthcare Management verbonden aan TIAS. Zijn belangstelling is breed en betreft thema’s als strategie, marketing, klantgerichtheid en gedragsmanagement. Binnen deze thema’s probeert hij complexe vraagstukken te reduceren tot een hanteerbare omvang en structuur. Regelmatig treedt hij op als adviseur, coach en spreker. Hij was voorzitter van de Raad van Toezicht van GGZ Breburg van 2003 tot 2012.
 
Freek Lapré
Freek Lapré
Senior Lecturer
Dr. Lapré is gespecialiseerd in innovaties in gezondheidszorg organisaties, het uitlijnen van strategie en organisatieontwikkeling en de kwaliteit van dienstverlening en marketing onderzoek naar dienstverlening in de gezondheidszorg en sociale zorg. Hij is oprichter en partner van Movinex BV, een adviesbureau dat zich richt op strategie, innovatie en organisatieontwikkeling. Ook is hij lid van de raad van bestuur van de European Association of Homes and Services for the Ageing (Europese Vereniging voor Huisvesting en Dienstverlening voor Ouderen) in Brussel, België.
Nardo van der Meer
Nardo van der Meer
Full Professor
Prof. dr. Nardo van der Meer studeerde Geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en in 2009 behaalde hij een MBA. Hij werkt part-timee bij TIAS, onder meer als director van het HealthLAB. Hij ontwikkelt management programma’s vaak gericht op jonge zorg-professionals. Zijn onderzoek en onderwijs interesses bevinden zich op de vlakken van de internationale gezondheidszorg systemen, klinisch leiderschap en ‘value based healthcare’. De overige dagen is hij verbonden aan het Amphia Ziekenhuis als cardio-anesthesioloog en intensivist en medisch manager a.i. van Intensive Care. Van 2010 tot 2013 was hij voorzitter van het Bestuur Medische Staf. Nardo is hoofdredacteur van het nascholingstijdschrift A&I.

Download de brochure

Meer informatie over programma-inhoud, docenten en kosten?

Download brochure of meld u online aan.

Door de Executive Master of Health Administration (MHA) verrijkt u niet alleen uw kennis en vaardigheden, u bouwt ook aan een uitgebreid professioneel netwerk. Daardoor vinden onze deelnemers en alumni het programma waardevol.

 • Joris Arts
  Hoofd Ziekenhuisapotheek en Bestuurslid Vereniging Medische Staf Antonius Ziekenhuis Sneek en Emmeloord

  "In de Master of Health Administration nemen zorgprofessionals deel uit alle facetten van de zorg waardoor je van verschillende kanten de problematiek bespreekt die speelt in de zorg. Door het discussiëren met jaargenoten en docenten heb ik veel kennis opgedaan en heb ik een veel breder beeld gekregen van de zorgsector. Dat heeft mij een volwaardig gesprekspartner gemaakt voor mijn mede-bestuurders."

  http://youtu.be/d3Xpjuyeu3g
 • John Wijenbergh
  Senior Financial Controller Hart en Vaat Centrum Maastricht (MUMC+)

  Door deze opleiding voel ik me een volwaardige gesprek- of sparringspartner aangaande aspecten op tactisch en strategisch niveau.

 • Martin den Hartog
  Directeur Zorg & Wonen William Schrikker Groep

  "Vrij snel na de voltooiing van de MHA werd ik benoemd als bestuurder bij Avoord Zorg en Wonen; een instelling voor ouderenzorg, thuiszorg en welzijn. De transitie van de langdurige zorg vraagt veel van zorginstellingen. De opgedane kennis tijdens de MHA-opleiding helpt me anders te kijken naar strategische vraagstukken. Voor de oplossingen van strategische vraagstukken van onze organisatie kijken we regelmatig naar de toepassingen en mogelijkheden uit andere bedrijfstakken. Juist de huidige dynamiek in de langdurige zorg vraagt anders kijken en de samenleving vraagt een andere invulling van de langdurige zorg. Regelmatig heb ik nog contact met studiegenoten. Dan praten we bij over de ontwikkelingen en nieuwe vraagstukken in de zorg. MHA heeft een waardevolle bijdrage gehad in de verbreding van zowel mijn beroepsmatige als persoonlijke horizon."

Download de brochure

Meer informatie over programma-inhoud, docenten en kosten?

Download brochure of meld u online aan.

De programmaprijs bedraagt € 29.950,- (fiscaal aftrekbaar).
De opleiding MHA is inclusief:

 • Een verplichte studiereis
 • Alle zorgvuldig uitgezochte studieboeken
 • Al het leesmateriaal
 • Toegang tot de Virtual Campus
 • Toegang tot de alumni-website voor webinars en must-reads binnen uw vakgebied

De Master of Health Administration is vrijgesteld van btw.

Bijkomende kosten:

 • kosten voor reis en verblijf tijdens de studiereis

Overtuig uw werkgever met de voordelen voor de organisatie

 • Een professional binnen de organisatie die weet in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen binnen de zorgsector.
 • Zicht op de actuele, veranderende omstandigheden en ontwikkelingen in zorginstellingen en de samenleving en de gevolgen hiervan voor uw eigen zorgpraktijk.
 • Duiding van verschillende ontwikkelingen en evaluatie ervan op hun betekenis en consequenties voor de zorg.
 • Direct profiteren door de papers die u gaat schrijven over actuele topics binnen uw organisatie.
 • De organisatie haalt de laatste inzichten en kennis in huis.
 • Topdocenten. Onze groep hoogleraren bestaat vaak uit bekende namen. Ze zijn toppers in hun eigen vakgebied. Ze publiceren en doen onderzoek: TIAS is een university-based opleidingsinstituut.
 • Begeleiding van uw thesis door onze topdocenten. Zij denken mee over oplossingen en modellen in uw bedrijfssituatie.
 • Erkende business school: volgens de Financial Times is TIAS het beste opleidingsinstituut van Nederland voor Open Executive programma’s.

Fiscale aftrek voor uw studiekosten

Wist u dat u als zelfstandig ondernemer of als werknemer altijd gebruik kunt maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten? Dit houdt in dat de kosten van scholing, met inachtneming van een drempel op uw inkomen, in mindering gebracht kunnen worden. Op deze manier betaalt de fiscus een gedeelte van uw opleiding. Bekijk ook onze flyer met handige voorbeelden van de financieringsopties.

Financieringsmogelijkheden

Financiert u zelf uw opleiding dan kunt u gebruik maken van het Verantwoord Studie Plan van Geldshop. Het Verantwoord Studie Plan is erop gericht dat een lening na 5 jaar is afgelost. Deze studielening is uitsluitend bedoeld voor studiekosten. U vindt op de website van Geldshop meer informatie over het Verantwoord Studie Plan.

Download de brochure

Meer informatie over programma-inhoud, docenten en kosten?

Download brochure of meld u online aan.
Chantal Stevels
Chantal Stevels
Programma-adviseur
+31 13 466 8638

Bezoek TIAS

Maak kennis tijdens de informatieavond
6 sep. 18:00 - 21:00, Tilburg