Governance

Prof. dr. Mirella Minkman nieuwe bestuurder Vilans

Door Mirella Minkman | 9 juli 2019 | 1 min lezen

De Raad van Toezicht van Vilans heeft prof. dr. Mirella Minkman benoemd tot bestuurder van Vilans. Mirella Minkman volgt prof. dr. Henk Nies op per 1 september aanstaande als lid Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van Vilans is verheugd met de benoeming van Minkman. Voorzitter Raad van Toezicht Elmer Mulder vindt het positief dat een gedegen kandidaat als Minkman met grondige kennis van de organisatie en het veld waarin Vilans beweegt beschikbaar was. 
 
Bestuursvoorzitter Annelies Versteegden verheugt zich op het voortzetten van de samenwerking met Mirella Minkman in haar nieuwe rol, waarmee ook een belangrijke stap in de nieuwe koers wordt gezet. Daarin zijn bijvoorbeeld het door ontwikkelen van de (digitale) kennisinfrastructuur en Vilans als netwerkorganisatie van belang om aan te blijven sluiten bij het in rap tempo veranderend zorgveld en onze maatschappij. Als bijzonder hoogleraar Innovatie van Organisatie en Governance van Langdurende Integrale Zorg is Mirella ook internationaal gezaghebbend op het gebied van geïntegreerde zorg. Mirella Minkman verwacht vanuit haar ervaring als directeur Innovatie en Onderzoek, en daarvoor als programmaleider Ouderenzorg/Zorg voor Beter bij Vilans een bijdrage te leveren aan de bestuurlijke uitdagingen voor Vilans in de komende jaren. Henk Nies, die een stap opzij doet maar werkzaam blijft bij Vilans, ziet er naar uit om samen met Mirella Minkman in nieuwe rollen de jarenlange goede samenwerking voort te zetten. Hij zal zich vooral richten op de doorontwikkeling van de kennisfunctie van Vilans, in het bijzonder in relatie tot nieuwe programma’s en diensten.

Bij TIAS doceert Prof.dr. Minkman onder andere in de volgende programma's: Clinical Business Administration (CBA), Executive Master of Health Administration (MHA) en Netwerkzorg.

Ontdek meer opleidingen op het gebied van Zorg en Welzijn »

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.