Governance

Onderwijstijd: meer of minder?

Door Marc Vermeulen | 27 juli 2020 | 1 min lezen

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CAOP in samenwerking met MOOZ Onderzoek en Prof.dr. Marc Vermeulen een internationaal vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de urennorm en onderwijstijd in het primair onderwijs. Aanleiding voor dit onderzoek is de discussie die, zowel in de politiek als in de sector zelf, speelt over de (hoogte van de) urennorm. De hoeveelheid onderwijstijd in Nederland zou, vergeleken met het buitenland, hoog zijn. Tegelijkertijd is er in de sector meer behoefte aan ontwikkeltijd voor leraren. Een verlaging van de urennorm zou hier ruimte voor kunnen scheppen, maar het verminderen van de urennorm kent ook risico’s.

Het zou de werkdruk kunnen verhogen en ten koste kunnen gaan van het onderwijsaanbod, de leeropbrengsten van leerlingen en de kansengelijkheid tussen leerlingen. De vraag wat de relatie tussen deze aspecten is, en hoe dit internationaal zit, blijft dan ook met enige regelmaat terugkomen in zowel het maatschappelijke als politieke debat. Meer inzicht in dit vraagstuk is dan ook gewenst om tot een gewogen afweging te komen in deze discussie. 

Lees het volledige rapport

Een breder perspectief op onderwijs

Prof.dr. Marc Vermeulen is verbonden aan diverse TIAS-programma’s voor bestuurders en managers in het publieke domein. In de Executive Master of Management in Education ga je de diepte in op het gebied van missie en strategie, leiderschap en innovatie. Zo kun je vanuit een breder perspectief een bijdrage leveren aan de maatschappelijke waarde van het onderwijs in onze samenleving.

Lees meer over deze opleiding »

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.