Public Management

MPM hielp bij het vormen van visie over toekomst publieke sector

8 april 2015 | 3 min lezen

Tijdens de TIAS Master of Public and Non-Profit Management kreeg Marcel Delhez het besef dat het burgemeesterschap wel iets voor hem zou kunnen zijn. Inmiddels is hij door de gemeenteraad van Noord-Beveland voorgedragen als burgemeester van deze gemeente.

Burgemeester worden, was dat een droom?
“Nou, eigenlijk in eerste instantie niet. Na mijn opleiding Communicatie ben ik gaan werken bij een uitgeverij als uitgever. En mijn laatste baan was bij onderzoeksbureau GfK, waar ik bedrijven in de fast moving sector advies gaf over hun marketing- en salesbeleid. Ik werkte voorheen dus in commerciële functies, heel anders dan de publieke sector. Van fast moving naar slow moving is wel eens door collega’s gegrapt. Dat is eigenlijk niet waar.

Met veel energie en zin ben ik aan mijn baan als wethouder begonnen, maar totdat ik gevraagd werd als wethouder had ik me nooit gerealiseerd wat openbaar bestuur inhoudt, hoeveel er bij komt kijken en wat er allemaal achter zit.”

Wat vindt u zo mooi aan openbaar bestuur?
“De invloed die je hebt op het verbeteren van een gemeente voor haar inwoners. Als bestuurder kun je oplossingen bedenken voor problemen waar mensen mee kampen en die uitvoeren. De gemeente is van de inwoners, dat je als openbaar bestuurder een bijdrage kunt leveren voor deze bewoners vind ik mooi om te doen.”

Samenwerken met klankbordgroepen

Waar bent u trots op als wethouder?
“In samenwerking met verschillende klankbordgroepen hebben we bij de gemeente Uden de openbare ruimte ingericht. Bewoners zijn nauw betrokken geweest bij het inrichten van parken en wegen. Dat klinkt als iets heel kleins, maar toen we daar mee starten – 7 tot 8 jaar geleden – was dat helemaal nog niet zo gebruikelijk. Deze mensen hebben echt wel invloed gehad op hoe hun leefomgeving er uit kwam te zien. Dat is het begin van de burgerparticipatie binnen de gemeente geweest. In het begin gebeurde dat misschien nog op een meer houtje-touwtje-manier, later ging dat veel soepeler. Nu is daar een gestructureerd proces voor ingericht.”

Waarom koos u voor de TIAS Master of Public and Non-Profit Management?
“Ik wist dat ik na mijn tweede periode als wethouder iets anders wilde doen, maar ik wist nog niet wat. Omdat ik mezelf wilde uitdagen, koos ik voor een masteropleiding. Ik dacht dat MPM bij zou kunnen helpen bij het vormen van een visie waar het heen gaat in de publieke sector. Dat klopte. In de opleiding worden de veranderingen van publieke sector wetenschappelijk geduid en in een context geplaatst. Je leert waarom dingen zo zijn en hoe je een bijdrage kunt leveren aan veranderingen.”

Beschouwend naar ontwikkelingen kijken

Hoe heeft de Master of Public and Non-Profit Management geholpen bij de keuze om burgemeester te worden?
“De opleiding heeft me wetenschappelijke kennis gegeven zodat ik nu op feiten gebaseerd een visie kan vormen van de trends en de toekomst van een land. Ik heb geleerd om beschouwend naar ontwikkelingen te kijken, daarna mijn mening te geven. Voorheen was mijn mening in veel gevallen gebaseerd op mijn politieke voorkeur. TIAS heeft me verschillende invalshoeken leren zien, ik kreeg een veel bredere blik op ontwikkelingen in de publieke sector. Vanuit de volle breedte wordt tijdens opleiding naar de sector gekeken.

Ik kwam tijdens de opleiding tot de conclusie dat een hele hoop zaken die bij burgers leven, niets met een politiek te maken hebben. Een burger wil een oplossing voor zijn probleem, een politieke kleur bepaalt maar voor een deel hoe die oplossing er uit komt te zien. Bij het inrichten van de openbare ruimte bijvoorbeeld. Inwoners willen meepraten over de inrichting van een nieuw stadspark; moet er een speelplaats voor kinderen komen met natuurlijke materialen of juist een strakke vormgeving met wandelpaden en bankjes, of beiden. Omwonenden, belangenorganisaties, dorpsraden willen daar daar vanuit hun belang graag over meepraten.  Ik vind het fijn om dicht bij burger en samenleving te staan. In mijn hoedanigheid als burgemeester denk ik veel voor burgers te kunnen betekenen.”

Integriteit

Welk inzicht van de opleiding gebruikt u nog elke dag?

“De inzichten die ik opdeed tijdens het schrijven van mijn thesis over de rol van bestuur in de gemeentelijke samenleving gebruik ik nog elke dag. Hetzelfde geldt voor de paper die ik schreef over integriteit. Dat laatste is natuurlijk een lastig en actueel onderwerp. Door mijn paper heb ik een beeld kunnen vormen bij het onderwerp aan de hand van wetenschappelijke inzichten.

Door TIAS heb ik geleerd om eerst te onderzoeken en dan pas iets te vinden. Dat duurde overigens wel even, pas na mijn eerste paper kwam ik tot dat inzicht. Door die paper stond bijna één rode streep, dat kan ik nu wel zeggen. Ik bleek toch te vaak ongeargumenteerd iets te vinden. Het was wel een verrassing, want ik had veel gelezen en dat opgeschreven. Ik dacht dat ik dat ongekleurd had gedaan. Ik leerde eerst onderzoeken, daarna kijken wat anderen vinden en dan een conclusie schrijven op basis van die meningen. Als je al een mening wilt geven, kan dat pas na die conclusie.

Als wethouder is het logisch om vanuit je politieke voorkeur een mening te hebben, maar als burgemeester kan dat niet. Als burgemeester sta je boven de partijen. Dat ik nu meer beschouwend naar ontwikkelingen heb leren kijken in plaats van meningsvormend zal mij dus zeker gaan helpen bij het aankomend burgemeesterschap.

Wilt u ook een visie vormen over de publieke sector? De Executive Master of Public and Non-Profit Management van TIAS is een academische masteropleiding voor leiderschap en management in het publieke domein.

Ik wil meer weten over deze opleiding

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.