Public Management

Michiel Boersma benoemd tot bijzonder hoogleraar Corporate Governance van (voormalige) nutsbedrijven

29 oktober 2014 | 1 min lezen

Michiel Boersma is met ingang van 1 oktober j.l. benoemd tot bijzonder hoogleraar Corporate Governance aan TIAS School for Business and Society. Zijn leerstoel zal zich met name richten op Corporate Governance van (voormalige) nutsbedrijven en in het bijzonder op de praktische problemen waarmee werknemers, bestuurders, toezichthouders en aandeelhouders van deze ondernemingen te maken krijgen.

Hij zal verder nauw betrokken worden bij de uitbouw van het GovernanceLAB naar de 'hardere' commerciële bedrijven met een publiek/maatschappelijke component (post, telecommunicatie en vervoer).

Prof. dr. ir. Michiel Boersma wordt in deeltijd aangesteld. Zijn onderzoek zal zich richten op vraagstukken van liberalisering en privatisering en met name de rol van Corporate Governance als succesfactor voor het geliberaliseerde of geprivatiseerde bedrijf. Ontwikkelingen in het buitenland en  parallellen met maatschappelijke organisaties zijn hier expliciet onderdeel van. Samenwerking met de zusterinstelling Technische Universiteit Eindhoven ligt daarbij eveneens voor de hand.

Ervaring
Boersma studeerde scheikundige technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij in 1977 promoveerde. Tijdens zijn loopbaan bij Royal Dutch Shell van bijna dertig jaar was hij in diverse leidinggevende functies werkzaam in  Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Turkije, met name in research en development, strategie, consultancy, raffinage en verkoop van olieproducten. Van 2003 tot 2010 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Essent NV. Sinds 2009 werkt Michiel Boersma als zelfstandig adviseur en bekleedde hij toezichthoudende functies in Nederland (ProRail, KEMA ) en in het buitenland (Neste Oil, Finland). Thans is hij actief als toezichthouder bij PostNL, Telegraaf Media Groep, Vie Curi Medisch Centrum voor Noord-Limburg, Nynas AB (Zweden) en Electrica (Roemenië).

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.