Public Management

‘MME opent nieuwe werelden’

12 april 2018 | 2 min lezen

‘De Executive Master of Management in Education (MME) geeft mensen die al jarenlang praktijkervaring hebben in een leidinggevende rol in het onderwijs een fundament onder die ervaring. Zo doorzien ze beter wat ze doen, waarom en hoe het ook anders zou kunnen. Op dat academische fundament kunnen ze vervolgens doorgroeien,’ vertelt prof. dr. Edith Hooge, Academic Director van de het programma. Een interview.

Wat is het belang van goed opgeleide Masters of Management in Education?

‘In het Nederlandse onderwijsstelsel hebben scholen veel autonomie, zeker als je dat vergelijkt met andere landen. Dat betekent dat er voor bestuurders en schoolleiders heel veel ruimte is om eigen beslissingen te nemen. De andere kant van dezelfde medaille is dat schoolleiders en bestuurders ook veel verantwoordelijkheid dragen. Een voorbeeld van het nemen van eigen beslissingen is de curriculumvernieuwing bij primair en voortgezet onderwijs, of de keuzedelen in het middelbaar beroepsonderwijs. Scholen zijn zelf aan zet om hun onderwijs te ontwikkelen en bij de tijd te houden. Daar hangen veel keuzes aan vast. Het curriculum moet niet alleen passen bij de visie van de school, maar ook bij wat de omgeving van het onderwijs vraagt. Want waar willen we leerlingen voor opleiden? Het antwoord op die vraag verschilt. In een krimpgebied in Noordoost-Groningen is dit bijvoorbeeld anders dan in de binnenstad van Den Haag. Die keuzes komen op het bord van schoolleiders en bestuurders.

Om hun rol goed te kunnen spelen hebben deze mensen strategische vaardigheden nodig en een flinke bagage op allerlei terreinen die tijdens de opleiding aan bod komen, zoals strategie ontwikkeling, organisatie-inrichting, leidinggeven aan professionals, governance en leiderschap. Wat het bijzondere is van MME  is dat we heel erg uitgaan van dat scholen maatschappelijke instellingen zijn en middenin de samenleving staan. Daarom gaan veel colleges samen met die van de Executive Master of Public Management. We hanteren een breed perspectief, niet alleen gericht op onderwijs, maar ook op lokale stakeholders zoals gemeenten, lokale instellingen en jeugdzorg. Alles wat in de lokale context speelt komt aan bod.’

Waarom zou ik juist kiezen voor de MME-opleiding bij TIAS?

‘We hebben veel expertise op het gebied van management, bestuur en leiderschap in het publieke domein. Dat combineren we met specifieke kennis op het gebied van onderwijs. De mensen die de opleiding doen, doen dat voor een deel samen met mensen in andere typen organisaties. Dat leert je dat sommige vraagstukken helemaal niet specifiek zijn voor het onderwijs. Dat inzicht is relativerend en verhelderend. Daarnaast wordt MME gekenmerkt door aandacht voor de meer strategische vraagstukken van leiderschap. Bijvoorbeeld: hoe beweeg je je in een veranderende wereld? Wat betekent dat voor jouw organisatie? En hoe geef je daar handen en voeten aan in je organisatie?’

Wat is de belangrijkste ontwikkeling die op dit moment plaatsvindt op het gebied van onderwijsmanagement en hoe speelt TIAS daarop in?

Steeds meer beleidsterreinen raken met elkaar verknoopt in een lokale setting. Er is steeds meer samenwerking met onder meer gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en de politie. Dat vraagt specifieke eigenschappen van bestuurders en leidinggevenden. We spelen daarop in door tijdens de opleiding dat type strategische vraagstukken breed aan de orde te laten komen.’

Wat is jouw persoonlijke inbreng bij de Executive Master of Management in Education?

‘Ik heb onderwijskunde en bestuurskunde gestudeerd en dat combineer ik in mijn leerstoel op het gebied van onderwijsbestuur. Zelf doe ik onderzoek naar governance. Daarnaast ben ik ook toezichthouder bij een aantal grote onderwijsinstellingen. En ik heb zelf ervaring met onderwijsbestuur, dus dat zorgt voor een goede verbinding tussen theorie en praktijk. Ik heb ook veel gedaan op het gebied van woningcorporaties en kan daardoor van buitenaf naar de onderwijssector kijken. Het belangrijkste is misschien wel dat ik onderwijs ontzettend belangrijk vind. Want wat is er mooier dan te blijven leren en om nieuwe werelden te openen voor anderen?‘

Executive Master of Management in Education

Wil je met nieuwe kennis en vaardigheden een gedegen invulling geven aan jouw rol als professional of manager in het onderwijs? Volg de Executive Master of Management in Education aan TIAS School for Business and Society.

Lees meer over de opleiding

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.