Public Management

Groepsdenken en tunnelvisie in bestuur en toezicht

Door Mijntje Lückerath | 5 oktober 2015 | 1 min lezen
In Nederland heeft het shareholdermodel plaatsgemaakt voor het stakeholdermodel. Organisaties, profit en non-profit, nemen in hun acties en beslissingen meer en meer de belangen van alle belanghebbenden mee. Klanten, werknemers en de maatschappij als geheel krijgen meer aandacht. Toch lijkt de profitsector nog een slag te moeten maken.

Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is Academic Director van het TIAS Commissarissen en Toezichthouders Programma. Zij ziet dat de non-profitsector vooruitloopt op de profitsector in maatschappelijk verantwoord ondernemen en in het betrekken van de belangen van verschillende partijen in de besluitvorming. “De non-profit- en publieke sector hebben dat al veel meer in hun genen. Die zijn daar verder mee dan veel commerciële ondernemingen.”

Wat in de profitsector nog vaak lijkt te ontbreken is het besef dat het stakeholderdenken ook de doelstellingen van het shareholdermodel nastreeft. Lückerath-Rovers: “Het dienen van meerdere belangen – dus ook die van klanten en werknemers - leidt uiteindelijk tot hogere rendementen. Geen onderneming overleeft op lange termijn als ze niet de klant centraal stelt en zorgt dat ze gemotiveerde werknemers heeft. Dan verlies je op termijn de concurrentieslag. Het stakeholdermodel draagt dus wel degelijk bij aan de aandeelhouderswaarde.”

Bias In The Boardroom

Profit en non-profit kunnen daarbij veel van elkaar leren, en het bekijken van een probleem vanuit meerdere perspectieven voorkomt wat Lückerath-Rovers Bias In The Boardroom noemt: de vooringenomenheid en het vasthouden aan bepaalde ideeën omdat er simpelweg geen andere ideeën voorhanden zijn. Die bias leidt in het beste geval tot gemiste kansen en in ergste geval tot ondergang: “Groepsdenken en tunnelvisie zijn de grootste gevaren in bestuur en toezicht. Als je niet bewust andere perspectieven opzoekt en alleen op je eigen eilandje blijft kom je niet vooruit. Een hoop bedrijven die er nu niet meer zijn hadden het misschien overleefd als ze bijvoorbeeld meer en beter hadden gekeken naar maatschappelijke organisaties. Als er naar meerdere belanghebbenden was gekeken waren er andere keuzes gemaakt. We kennen allemaal de voorbeelden waar het in de corporate sector is misgegaan.”

Juist om die reden hecht Lückerath-Rovers er veel waarde aan dat TIAS haar Commissarissen en Toezichthouders Programma voor een deelnemersgroep uit de profit- én de non-profitsector samenstelt. “Voor beide sectoren is er veel te winnen. Pas als je meerdere perspectieven en gedachten bij elkaar legt kom je zelf ook verder. 

“Klanten en werknemers worden steeds minder loyaal. Ze hebben meer keuzes en meer mogelijkheden. Met de vraag hoe je de slag dan gaat winnen kun je je oor wel te luisteren leggen bij gelijkgestemden, maar dan kom je waarschijnlijk ook met gelijke antwoorden, en daar schiet je niets mee op.”
 

Lees hier meer over het Commissarissen en Toezichthouders Programma

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.