Public Management

Zonder vertrouwen geen meerwaarde

27 februari 2014 | 1 min lezen

Maatschappelijke veranderingen noden tot meer samenwerking tussen organisaties in de publieke dienstverlening. Opeenvolgende kabinetten hebben getracht om van deze nood een deugd te maken en door samenwerking tot een compacte overheid te komen.

Beeld: © Nationale Beeldbank 

Binnen Rijkswaterstaat is in 2006 de Corporate Dienst opgericht als ondersteunende dienst cq Shared Service Center voor de verschillende onderdelen van Rijkswaterstaat. Vanuit het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst heeft de Corporate Dienst de opdracht gekregen om samen te werken met de ondersteunende diensten van de Belastingdienst en de Dienst Justitiële Inrichtingen om een efficiencyverhoging te realiseren in de ondersteuning van de drie rijksdiensten. Hiertoe is door de drie ondersteunende diensten een netwerkorganisatie opgericht dat door de netwerkleden gezamenlijk wordt bestuurd.

Samenwerken in een zelfregulerend netwerk hield voor de Corporate Dienst een veranderopgave in. Radenka Vukovic was ten tijde van haar studie Senior Adviseur Bedrijfsvoering bij de Directie Bedrijfsvoering van de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat. Voor haar masterthesis bracht Vukovic de veranderopgave in beeld. In haar artikel concentreert zij zich op twee punten waarop verandering wenselijk was:

  • de overgang van een mengvorm van een familie- en hiërarchiecultuur binnen de Corporate dienst naar een mengvorm van familie- en adhocratiecultuur;
  • de uitbreiding van het vertrouwensniveau van de Corporatie Dienst tot het zelfregulerend netwerk.

Vukovic constateerde dat de veranderopgave vroeg om een verzakelijking en externalisering van de bestaande cultuur en het investeren in en sturen op vertrouwen door de leiding van de Corporate Dienst. Zonder vertrouwen kunnen de ondersteunende diensten de verantwoordelijkheid om effectief in het netwerk samen te werken niet nemen: zonder vertrouwen heeft samenwerken geen meerwaarde!

In de eerste drie delen van deze reeks stond het thema 'Verantwoorden' centraal. De komende vier delen hebben als thema 'Veranderen'. In het eerste hiervan onderzoekt René Grotens de betekenis die de Y-generatie kan hebben voor de gewenste cultuurverandering in zijn gemeente.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.