Public Management

Boek over vraagstukken van publieke managers

7 februari 2014 | 2 min lezen

Met welke vraagstukken houden publieke managers zich bezig en welke antwoorden hebben ze op deze vragen? In het boek ‘Verantwoorden, veranderen en vertrouwen’ geven alumni van de Executive Master in Public and Non-Profit Management (MPM) van TIAS School for Business and Society een beeld van vraagstukken waar publieke managers in de huidige tijd mee worden geconfronteerd. Het boek is 28 januari jl. tijdens een alumnibijeenkomst overhandigd aan Koos Jansen, burgemeester van Zeist.

Er wordt veel gevraagd van de managers in de publieke sector. Ze zijn verantwoordelijk voor (onderdelen van) publieke en semipublieke organisaties. Ze staan in een continu veranderend krachtenveld van politiek, markt en civil society, waarin zij antwoorden moeten geven op vragen als: Welke publieke waarde levert onze organisatie? Hoe zorgen wij ervoor dat onze organisatie de goede dingen doet op een efficiënte en effectieve wijze? Wie zijn onze partners en hoe organiseren wij de samenwerking? Aan wie leggen we maatschappelijke verantwoording af en hoe? Publieke managers weten dat er geen eenduidige vaststaande antwoorden op deze vragen zijn, toch zullen zij moeten handelen.

In zijn dankwoord gaf de burgemeester van Zeist aan dat de artikelen voor hem een bron van herkenning zijn. In de vele bestuursfuncties die in de publieke sector bekleedt wordt hij voortdurend geconfronteerd met vraagstukken over verantwoorden, veranderen en vertrouwen; vraagstukken waarin een spanning optreedt tussen de logica van de organisatie zoals vastgelegd in regels en procedures en de logica van de mensen die zijn aangewezen op de activiteiten en producten van de organisatie. Zijn pleidooi om als publieke manager wat vaker 'in de schoenen van de ander' te gaan staan, werd door de aanwezige alumni van harte ondersteund.

Praktijkvraagstuk als casus voor academisch onderzoek

De Executive Master of Public and Non-Profit Management is een opleiding voor publieke managers. De opleiding biedt hen actuele academische theorie, kennis en inzichten en daagt hen uit deze te gebruiken voor reflectie op de eigen praktijk. Het sluitstuk van de opleiding is het schrijven van een thesis, waarin de deelnemers een praktijkvraagstuk behandelen als casus voor academisch onderzoek om te komen tot een grondige analyse van het probleem, inzicht in de handelingsmogelijkheden en een onderbouwde keuze hieruit.

De bundel ‘Verantwoorden, veranderen en vertrouwen’ bevat een bloemlezing uit de theses van de recente jaargangen. De theses slaan een brug tussen de theorie over ‘goed’ publiek management en de weerbarstige praktijk. De publieke manager is daarmee zelf aan het woord. Tezamen geven de theses een beeld van de vraagstukken waarmee publieke managers in de huidige tijd worden geconfronteerd en welke antwoorden zij daarop hebben

De bundel is tot stand gekomen onder redactie van Sophia Viet en Gerda van Dijk. Gerda van Dijk was van 2007 tot 2013 academic director van de Executive Master of Public and Non Profit Management aan de TiasNimbas Business School. Tot haar alumni behoren mederedacteur Sophia Viet en de auteurs die aan deze bundel een bijdrage hebben geleverd: Marjolein de Leeuw-Reulen, Ad van Mierlo, Radenka Vukovic, René Grotens, Patrick van der Wens, Jenneke van Pijpen, Reza Esmaili, Sophia Viet en Arno Schepers.

Lees verder:

Titel: Verantwoorden, veranderen en vertrouwen; dagelijkse praktijk voor managers in de publieke sector
Auteurs: Sophia Viet en Gerda van Dijk
Uitgever: Boom|Lemma
ISBN: 978-94-6236-048-8

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.