Governance

Video: Theo Camps over nieuwe evenwichten vinden

Door Theo Camps | 6 juli 2020 | 1 min lezen

De Corona-crisis is een aanjager van bestuurlijke en organisatorische dynamiek. Theo Camps, hoogleraar Organisatie- en bestuurskunde bij TIAS School for Business and Society en voormalig bestuursvoorzitter van Berenschot, vertelt in een video welke vraagstukken er op tafel liggen, wat het belang is van onderzoek en met welke thema’s op de agenda staan van het GovernanceLAB van TIAS.

In de video komen vragen aan de orde omtrent de verhouding publiek en privaat, besluitvorming, uitvoering, legitimiteit, rechtvaardigheid, en leiderschap. Ofschoon deze thema’s klassiek zijn – Theo Camps start zijn reflectie met de onrechtvaardige en machteloze gevoelens die hij als kind meemaakte toen zijn familie met ruilverkaveling geconfronteerd werd –, deze thema’s krijgen met de corona-crisis een nieuwe invulling. Wie wint en wie verliest? Hoe zit het met de verschuivende verhouding overheid en bedrijfsleven? Welke plek heeft de non-profit sector? Waar grijpt de overheid op in en wat laat ze lopen? Hoe wordt de bedoeling van beleid op ‘street level’ niveau tot uitvoering gebracht? Er ontstaan nieuwe evenwichten.

Die processen zullen we moeten begrijpen, inzichtelijk moeten maken, en moeten versnellen. Daar is bestuurskundige theorievorming voor nodig, maar tevens onderzoek – bijvoorbeeld via ‘living labs’ – waarin de interacties tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld gestalte krijgen terwijl ze worden onderzocht.

Bekijk de video:

 

Een goede balans tussen langetermijnvisie en snel opkomende veranderingen?

Om goed te kunnen besturen en toezicht te kunnen houden, moet je de context en content kunnen doorgronden. De Bestuur & Toezicht programma's van TIAS bieden je inspirerende theoretische denkkaders, waarmee je vraagstukken analyseert vanuit meerdere invalshoeken. De wisselwerking met andere ervaren leiders en bestuurders uit verschillende sectoren én met onze topdocenten is een grote verrijking van jouw leerproces. Lees hier welke impact je creert in de bestuurskamer met de Bestuur & Toezicht programma's van TIAS.

Lees meer

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.