Accounting, finance & control

TIAS herontwerpt controllersopleiding

Door Michael Corbey | 30 juni 2020 | 4 min lezen

Met ingang van September 2020 start TIAS een nieuwe leergang van de Executive Master of Finance and Control, de bekende opleiding tot Register Controller (RC) die wordt aangeboden in Tilburg en Utrecht. Een vraaggesprek met Academic Director Prof. Michael Corbey over de nieuwe opzet van het programma. Hij gaat daarbij in op de inhoud van het nieuwe programma en op de wijze waarop TIAS het nieuwe programma aanbiedt.

Laten we beginnen met de inhoudelijke kant. Wat is er veranderd?

Laat ik vooraf opmerken dat sommige inhoudelijke aanpassingen van de opleiding al eerder in gang zijn gezet. We introduceren voortdurend kleinere verbeteringen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de feedback van deelnemers, of wegens ontwikkelingen in het beroepenveld. Maar, in de komende leergang zitten enkele majeure innovaties. Denk daarbij aan onderwerpen als Risicomanagement, Informatietechnologie (IT), Leiderschap, Veranderkunde, en Competenties.

Wat is er dan aan de hand als het gaat om Risicomanagement en Informatietechnologie?

Van oudsher besteden we veel aandacht aan de betrouwbaarheid van financiële informatie in de opleiding. Dat blijft belangrijk, maar er is meer. Twee onderwerpen komen nadrukkelijker aan de orde. Veel beheersmaatregelen zijn tegenwoordig IT gerelateerd. Net als de oorzaken van die problemen. Het is essentieel dat de controller zicht heeft op de adequate toepassing van application en general IT-controls. Als het gaat om de analyse en verbetering van processen, zijn er moderne gereedschappen als Process Mining en Robotic Process Automation beschikbaar. We leggen in de opleiding nu nadrukkelijker de brug tussen de vakgebieden Informatiemanagement (met Big Data Analytics) en Internal Control Accounting Information Systems. Dit doen we op academisch niveau maar zeker ook hands-on: we laten deelnemers letterlijk kennismaken met deze software tools.

En hoe zit het met Risicomanagement?

Je hebt makkelijk en moeilijk voorspelbare risico’s. Hoe lastig het ook is, de huidige tijd leert ons dat we echt meer aandacht moeten besteden aan de strategische, en vooral ook de externe risico’s. Deze laatste zijn de moeilijkst voorspelbare risico’s. Ze kunnen helaas niet met handboeken Administratieve Organisatie en controle op naleving worden bestreden. We verzwaren daarom de aandacht voor aspecten als risicocultuur, risicobereidheid, en scenarioanalyse.

Duidelijk. Wat is dan het belang van Leiderschap en Veranderkunde in de nieuwe opleiding?

We streven uiteindelijk naar impact. Onze afgestudeerden moeten het verschil maken in de organisaties waar zij werkzaam zijn. Het gaat hier om het bekende spanningsveld tussen “gelijk hebben” en “gelijk krijgen”. Wij zijn ervan overtuigd dat het van belang is dat onze deelnemers kennisnemen van moderne academische opvattingen rondom Leiderschap en Veranderkunde. We gaan dit aanbieden in het laatste semester van de opleiding, parallel aan het afstudeertraject.

Interessant, maar hoe integreer je zoiets in de opleiding?

Dit doen we aan de hand van dat afstudeerproject. Zoals bekend studeren onze deelnemers bij voorkeur af op een reëel management control probleem in hun eigen organisatie. Het afstudeerwerkstuk mondt in feite uit in een wetenschappelijk onderbouwd advies richting de organisatie. Dat is heel mooi, maar de vraag is vervolgens: gaat dit advies ook opgevolgd worden? In de nieuwe opleiding dient de deelnemer nog explicieter aannemelijk te maken dat het advies impact zal hebben. Dit moet uiteraard gebeuren aan de hand van de verworven inzichten uit die twee vakgebieden Leiderschap en Veranderkunde.

Dat lijkt me heel waardevol voor de organisatie.

Klopt, hier ziet de organisatie een duidelijke Return on Investment als het gaat om de investering in de medewerker. Dat geldt ook voor andere, kleinere projecten in de opleiding. Gelukkig wordt dit ook aantoonbaar erkend door veel organisaties; ze blijven met regelmaat deelnemers afvaardigen naar onze opleiding, soms al meer dan 20 jaar. We zijn daar trots op.

Wat mag de deelnemer verwachten als het gaat om competenties?

We introduceren gedurende de gehele opleiding een aantal extra sessies op het gebied van persoonlijke competenties. Zie dit in het licht van impact, ik had het daar al eerder over. We werken hier graag samen met een aantal externe experts zoals bijvoorbeeld Serge van Rooij. Serge publiceerde onlangs het succesvolle boek Waar laat ik mijn handen? Het zal duidelijk zijn dat dit over presentatietechnieken gaat. Ook zaken als story telling komen aan de orde.

Hoe vullen jullie zoiets concreet in?

Laat ik een voorbeeld geven. Iedereen in het vak heeft weleens een presentatie gegeven waarvan na afloop het gevoel overheerste dat “de boodschap” niet was overgekomen. Geldt ook voor mij. Wij dagen onze deelnemers uit om zo’n presentatie mee te nemen naar TIAS. Onder leiding van Serge gaan we dan na waar het aan ligt. Waarom is die presentatie niet effectief? Ligt het aan mijn verhaal? Kom ik niet goed over? Ligt het aan de interactie? Kortom: we bekijken de hele performance.

Dat lijkt me best confronterend.

Dat is zo, maar de reacties van de deelnemers zijn desondanks positief. Sterker nog, het zijn de deelnemers zelf die aangegeven hebben dat we hier nog meer aandacht aan mogen besteden. Dat doen we nu dus ook. Er zijn overigens meer confronterende onderwerpen die aan de orde komen in de opleiding, zoals morele moed.

Morele moed? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Onderwerpen als morele oordeelsvorming komen van oudsher voor in de opleiding. Denk hierbij ook aan de gedragscode voor Register Controllers. Morele moed gaat echter verder dan oordeelsvorming of het uitspreken van intenties. Het gaat hier echt om daadwerkelijk handelen met mogelijke negatieve reacties tot gevolg. Professionele controllers moeten zich hiervan bewust zijn.

Dit zijn mooie toevoegingen. Maar, blijft de opleidingsduur 22 maanden inclusief afstuderen? Dit was immers uniek voor de TIAS EMFC opleiding tot Register Controller. 

Ja, dit blijft een van onze unique selling points. We hebben de studielast overigens niet verhoogd door de bovenstaande innovaties. Door middel van efficiëntere blended onderwijsvormen, en het hier en daar inhoudelijk aanpassen van de leerdoelen, is het mogelijk gebleken de studielast constant te houden. Ik moet wel eerlijk opmerken dat het programma nog steeds een stevige uitdaging is voor elke deelnemer.

Tot slot. Welke rol speelt de Coronacrisis in het herontwerp van de opleiding?

Begrijpelijke vraag. Natuurlijk nemen we de ervaringen sinds maart 2020 mee in het herontwerp van het programma. Maar, wegens Corona moesten we radicaal omschakelen naar het 100% digitaal aanbieden van onderwijs. Die omschakeling is overigens zonder studievertraging gerealiseerd. Maar, deze ervaring laat zien wat we eigenlijk al wisten: 100% digitaal onderwijs is niet optimaal.

Wat is dan wel optimaal?

De recente ervaringen hebben ons gedwongen om per module in de opleiding na te denken over de vraag welke combinatie van in class, online, en offline het beste werkt om de leerdoelen te bereiken. Pas op: het gaat hier over allerlei soorten onderwijsbijeenkomsten inclusief toetsing. Al die ervaringen nemen we mee in de nieuwe opzet: we behouden wat het beste werkt. Docenten en deelnemers zien beslist de meerwaarde van een uitgebalanceerde blended learning benadering en zijn daarom enthousiast.

Executive Master of Finance & Control / Register Controller

Als Register Controller vervul je meerdere rollen binnen de organisatie. Je bent businesspartner van het management, houdt toezicht op de financieel-economische bedrijfsvoering en schept vertrouwen door het leveren van betrouwbare gegevens waarop managers hun beslissingen kunnen baseren. Wil je jezelf verder ontwikkelen zodat je deze rollen op een hoog niveau in kunt vullen in een veranderlijke business omgeving?

Lees meer over deze opleiding

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.