Governance

Social Profit Canvas: meer oog voor sociale waarde

Door Marc Vermeulen | 15 januari 2021 | 1 min lezen

De coronacrisis heeft de schaduwzijden blootgelegd van de verzakelijking van de publieke dienstverlening in de laatste decennia. Hoe kunnen overheidsorganisaties de hervonden kracht verankeren en hun publieke waarde ook na de crisis blijven aantonen? TIAS hoogleraar Marc Vermeulen en onderzoeker Anke Vroomen (beiden verbonden aan V-square), schreven voor ESB een artikel over sociale winst en waarde in de publieke sector.

Tijdens de coronacrisis heeft de publieke sector aangetoond van vitaal belang te zijn voor de samenleving. Na de eerste chaos blijft de situatie complex, en wordt er een algemeen beroep gedaan op inzet en innovativiteit in het belang van de samenleving. De roep neemt toe dat het ‘anders’ moet. Voor de publieke sector ligt er een kans om de gevonden kracht en waarde te verankeren. Tegelijkertijd nopen de snel oplopende overheidsuitgaven en economische krimp tot nieuwe keuzes. De vraag is op basis waarvan die keuzes gemaakt gaan worden. In de publieke sector is, als gevolg van de new public management-aanpak, het begrip ‘waarde’ sterk geëconomiseerd, met een eenzijdige focus op financiële kosten en te weinig aandacht voor niet-financiële baten. Er wordt veel verwacht van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) als een keuze- en verantwoordingsinstrument (Koopmans et al., 2016). In dit artikel betogen we dat maatschappelijke kosten-batenanalyses weliswaar een stap vooruit zijn naar een betere onderbouwing, maar tegelijkertijd toch onvolledig, eenzijdig en weinig betrouwbaar. Na een uitgebreide kritiek op de huidige MKBA-aanpak schetsen we een andere, meer evenwichtige aanpak die organisaties kunnen volgen om hun activiteiten te focussen en om de impact ervan te kunnen vaststellen.

Lees verder »

Ontdekken hoe je publieke waarde meetbaar kunt maken?

Het Social Profit Canvas biedt een concreet referentiekader waarop je jouw beslissingen stevig kunt onderbouwen en verantwoording kunt afleggen over de impact die je met de beoogde publieke waarde wilt creëren. Download de onepager van Prof.dr. Marc Vermeulen en ontvang een praktische tool voor explitering van publieke waarde.

Download onepager »

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.