Governance

Scholen moeten verhelderen waar hun geld heen gaat

19 oktober 2018 | 1 min lezen
Scholen, hogescholen en universiteiten moeten duidelijker gaan opschrijven waar ze hun geld aan besteden. Dat schrijven ministers van Onderwijs Ingrid van Engelshoven (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

Edith Hooge, hoogleraar bij TIAS Business School, vindt dit een verbetering. “Ik begrijp goed dat er vragen zijn over de besteding van het geld. Voor de Kamer is het lastig om te beoordelen of de onderwijsdoelen zijn gerealiseerd. Ja, er zijn een jaarrekening en resultatenrekening. Maar stel er staat 2,7 procent ‘overige lasten’. Wat zijn die dan? Als je het onderwijs vernieuwt, kun je nu niet zien of dit via de leermiddelen of meer leraren gebeurt. Bij een jaarrekening vol beleidsinformatie is dat wel zo. Het past bij een decentraal onderwijssysteem dat directeuren en leraren inhoudelijker kunnen meebepalen waar het geld voor wordt ingezet en nagaan wat er wordt bereikt.”

Lees het hele interview met Edith Hooge op NRC.nl:

Interview Edith Hooge
 
Kennisgebieden