Governance

Praten met jongeren in de bestuurskamer

Door Marc Vermeulen | 2 augustus 2022 | 2 min lezen

We hebben het er vaak over: besturen en verantwoorden is niet iets dat je in je eentje vanuit de bestuurskamer doet, maar het is een co-productie met een breed palet aan belanghebbenden: clienten, medewerkers, samenwerkingspartners.

Het is nog wel een zoektocht om daar een goede vorm voor te vinden. Dat is geen nieuw thema. De grote Amerikaanse filosoof en pedagoog John Dewey schreef al dat om een democratie te laten functioneren je actief de boer op moet om burger te activeren en te emanciperen. Hij verbond onderwijs, vorming en democratie onlosmakelijk.  Onze Amerikaanse collega Archon Fung zegt dat misschien wel de belangrijkste taak van een publieke managers is calling an audience into existence en daarvoor moet je flink aanpakken zeker in tijden waarin dat publiek overdonderd wordt door heel veel verschillende geluiden. Mark Elchardus spreekt van een dramademocratie: er is zoveel geluid dat je in dramatische onliners boven de herrie uit moet zien te komen. Dat dit de nuance niet ten goede komt, ligt nogal voor de hand.

Grote dingen, moeilijke zaken. Maar je kunt ze ook klein maken en gewoon eens beginnen in je eigen organisatie met huurders, cliënten of studenten. Het vergt nog wat extra creativiteit als die groepen door verschillende omstandigheden niet zo goed de weg weten te vinden en dat zien we nogal eens in het onderwijs en de jeugdzorg: leerlingen in de praktijkscholen, in het speciaal onderwijs, in jeugdinstellingen kunnen belangrijke dingen zeggen over wat hen drijft en stuurt, maar hun stem wordt te weinig meegenomen. En daarmee schenden we hun rechten. Het eerste lid van artikel 12 van het VN kinderrechtenverdrag zegt immers dat partijen “verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te vormen, het recht die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in overeenstemming met zijn of haar leeftijd en rijpheid”. En dat geldt voor ieder kind geen enkel uitgezonderd.

Stichting Alexander in Amsterdam

In dit verband wil ik je graag wijzen op een bijzonder initiatief van de stichting Alexander in Amsterdam: ze organiseren deze zomer een serie workshops onder de titel “een zomershotje participatie”. Het zijn specialisten in jongerenparticipatie juist voor die jongeren waar dit minder voor de hand ligt. Jong geleerd is oud gedaan, als participatie ingewikkeld is kunnen we er beter maar bijtijds mee oefenen. Warm aanbevolen dus! Lees hier meer over » 

Impact creëren met de Bestuur & Toezicht programma's van TIAS

In de publieke sector, en dus zeker ook in de jeugdsector, zoek je naar het evenwicht tussen belangen van overheden, netwerkpartners en cliënten en andere betrokkenen. Hoe creëer je publieke waarde en draagvlak? Hoe vind je nieuwe mogelijkheden en hoe kom je tot toekomstbestendige oplossingen?

De opleidingen van TIAS bieden je inspirerende theoretische denkkaders, waarmee je vraagstukken analyseert vanuit meerdere invalshoeken. Met nieuwe inzichten en perspectieven kun je sturing geven en in samenspel met de omgeving waarde toevoegen aan de samenleving.

Bekijk hier de Bestuur & Toezicht programma's van TIAS »

Auteur Marc Vermeulen is als hoogleraar stategie, innovatie en governance betrokken bij deze TIAS-programma’s en was tot voor kort voorzitter van het bestuur van de Stichting Alexander in Amsterdam.

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.