Strategy, Innovation & Leadership

‘MMO leert deelnemers tactisch en strategisch te denken’

4 december 2020 | 2 min lezen

‘Deelnemers aan de Executive Master of Management and Organization (MMO) ontwikkelen een helicopterview én een andere houding. Die veranderende houding is vaak al tijdens de opleiding zichtbaar in je organisatie. Juist omdat MMO’ers doorvragen, dingen onderzoeken, kritisch zijn en zaken in twijfel durven te trekken. De deelnemers vinden zichzelf opnieuw uit,’ vertelt Woody van Olffen, samen met Toni Sfirtsis, Academic Director van de Executive Master of Management and Organization.

‘Masters of Management and Organization hebben een profiel van een breed opgeleide bedrijfskundige. De opleiding is generalistisch en raakt de klassieke gebieden van bedrijfskunde plus topics zoals samenwerking, innovatie, organisatieverandering en internationaal zakendoen, ook het culturele aspect. Dat komt onder meer terug in de studiereis aan het eind van het programma. Deelnemers aan MMO zijn doorgaans mensen die vaak al een bepaalde functionele specialisatie hebben opgedaan tijdens hun loopbaan. Ze zijn op zoek naar ontwikkeling in de breedte, ook om in aanmerking te komen voor algemene managementfuncties.’

Waarom zou ik juist kiezen voor de MMO-opleiding bij TIAS?

‘Wat heel belangrijk is dat het onderwijs heel sterk is vormgegeven in interactie met de praktijk. We geven een stevige academische basis. Van daaruit proberen we zo snel mogelijk verbinding te maken met de praktijk van de deelnemers. Je doet geen inhoudelijk examens, maar past de stof gelijk toe in je eigen organisatie. Daar schrijf je een paper over volgens de academische standaarden. Zo worden de meeste modules getoetst. In de afstudeerscriptie ga je met een afstudeermaatje een reëel organisatieprobleem te lijf met alle kennis die je hebt opgedaan. We halen de praktijk echt naar binnen doordat we veelal werken met docenten die met een stevige been in de praktijk staan. Daarnaast hebben we modules die we in house bij bedrijven doen, zoals bij Mars en CapGemini. We ontwikkelen het onderwijs samen met bedrijven en organisaties. Echt onderwijs in interactie met de praktijk dus.’

Wat is de belangrijkste ontwikkeling die op dit moment plaatsvindt op het gebied van management and organization en hoe speelt TIAS daarop in?

‘De belangrijkste ontwikkeling is die op het gebied van digitalisering, dat komt dan ook terug als rode draad in de opleiding. Alle docenten besteden aandacht aan de kansen en mogelijkheden die digitalisering biedt binnen hun vakgebied. Bij de start van MMO hebben we twee dagdelen ingeruimd met expliciete aandacht voor wat er gaande is in de buitenwereld, zowel technologisch als markttechnisch.’

Wat is jouw persoonlijke inbreng bij de Executive Master of Management and Organization?

‘MMO is iets dat heel goed bij me past. Ik ben zelf ook een generalist en houd van de breedte. Ik vind het leuk om thema’s en inzichten met elkaar te verbinden en over grenzen van vakgebieden heen te kijken. Daartoe dagen we studenten ook uit in deze master. Ik vind het mooi om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen. Dat ze leren om niet langer puur op een operationele manier naar hun werk te kijken, maar met meer afstand. Zodat ze wat tactischer en strategischer kunnen denken en de juiste vragen kunnen leren stellen.’

TIAS is de school for business and society. Hoe komt dat terug in het programma?

‘Meteen aan de start van het programma zijn er twee dagdelen waarin we diep ingaan op de mogelijkheden voor waardecreatie tussen het bedrijfsleven, de samenleving en de overheid. We willen de financiële kortetermijnfocus doorbreken. En de deelnemers leren dat je ook als bedrijf een belangrijke maatschappelijke functie hebt te vervullen. Dat je in co-creatie met andere partijen en overheden de toekomst voor onze kinderen veel beter en duurzamer kunt vormgeven. Ook de eerste schrijfopdracht definiëren we rondom dit thema. Die draait om het toepassen van shared value creation op de eigen organisatie. In hoeverre doen ze al aan co-creatie met verschillende partijen vanuit de organisatie? En welke nieuwe mogelijkheden doen zich voor? Dit alles uiteraard onderbouwd aan de hand van literatuur. Het thema komt ook terug in de latere modules. We hebben zelfs een keuze module rondom het thema ontworpen. Ten slotte nodigen we afstudeerders ook expliciet uit om af te studeren op een business & society-onderwerp.’

Meer informatie over deze opleiding

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.