Strategy, Innovation & Leadership

Missie en visie: de versnellers van transformatie

Door Ron Meyer | 26 oktober 2023 | 2 min lezen

Hoe kan een transformatie-georiënteerde manager het slimst een transformatieproces aanpakken? Het antwoord: door missie en visie een centrale rol te laten spelen. Een verkenning van hoe het bepalen van de missie en visie richting geeft aan het transformatieproces en hoe daar de strategie uit voortvloeit. 

Managementgoeroe Simon Sinek zei het al heel kernachtig: ‘Als je mensen mee wilt krijgen in een verandering, start with why’; waarom bestaan we als organisatie (missie) en waarom moeten we nu een bepaalde kant op bewegen (visie)? Met de missie als kanaliserende opdracht en de visie als wenkend toekomstbeeld, is de strategie de koers die gevaren wordt. 

Het veranderen van de missie om een transformatie te starten, omvat drie aspecten:
• De bestaansreden van de organisatie onder de loep nemen.
• Wat waardevol en waar is ter discussie stellen.
• De businessdefinitie uitdagen.

Terwijl missie gaat over waarom je op pad bent, gaat visie over waarom je op pad moet. Het veranderen van de visie omvat vier aspecten:
• Een ambitie formuleren. 
• De marktpositie herdefiniëren.
• Het businessmodel, de waardepropositie, en het bijkomende waardecreatieproces en de kennis en kunde die daarvoor nodig is, veranderen.
• Het organisatiemodel wijzigen.

De rol van missie en visie in het strategieproces wordt duidelijk in het strategisch zandlopermodel. Dit model geeft de stappen weer waar een organisatie doorheen moet om tot een strategie te komen, en is tegelijkertijd een metafoor voor de hoeveelheid tijd per stap. Centraal in het model staat de missie, weergegeven als de nauwe ‘flessenhals’ waar alle strategische agenda-items doorheen moeten vloeien. In de metafoor van de zandloper symboliseert deze plek dat de strategische agenda door het ‘filter’ van de missie moet lopen, voordat men tot een visie komt waarop de verdere strategie kan worden gebaseerd. 

 missie en visie

De spil van het gehele strategieproces wordt gevormd door de drietrapsraket agenda-missie-visie, terwijl de drie kernonderdelen qua tijd het minst belastend zijn. Het zijn niet de makkelijkste vragen om te beantwoorden, maar ze hebben de grootste impact op wat de organisatie gaat doen, en dat met de laagste noodzakelijke tijdsinspanning. 

Kortom, managers die hun transformatieve impact op de organisatie willen maximaliseren binnen de beperkte tijd die ze hebben, doen er goed aan om disproportioneel veel aandacht te besteden aan het drieluik agenda-missie-visie. Zo kan er sneller en vaker een strategieproces(je) worden doorlopen, terwijl het engagement hoger ligt en de tijdsinvestering lager. Daarmee wordt de kans op transformatieve impact flink vergroot.

Wil jij als manager je transformatieve impact maximaliseren? Denk en vraag door met onderstaande aanzet. Never stop asking:

• Kan je de missie en visie omschrijven van organisaties waarmee jij bekend bent? Zijn deze missie en visie wat jou betreft richtinggevend en enthousiasmerend? 
• Kan jij bij een bekende organisatie die aan het transformeren is, raden welke wijziging van missie en visie waarschijnlijk aan de transformatie ten grondslag ligt? 
• Hoe zou jij in het strategieproces in jouw organisatie meer aandacht kunnen geven aan een discussie rondom missie en visie?


Tijd voor Transitie

Tijd voor transitie

Dit is een samenvatting van het hoofdstuk “De centrale rol van missie en visie bij transformatie” uit het boek “Tijd voor Transitie, 25 inzichten voor business & society”.

Auteur van het hoofdstuk is professor dr. Ron Meyer, hoogleraar Strategisch Leiderschap bij TIAS.


 

Transformatie-mindset

Als School for Business and Society is ons doel ‘to develop leaders to serve society by transforming business’. We zijn ervan overtuigd dat transformatie het enige mogelijke antwoord is op de uitdagingen van onze tijd. Strategievorming is een onmisbaar onderdeel van business modelling, een van de vier competentiegebieden die je in elk TIAS-programma tegenkomt en waarmee jij een transformatie-mindset ontwikkelt.

Benieuwd naar onze opleidingen?

Bekijk ons portfolio »

 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.