Accounting, finance & control

Investeren met oog voor maatschappelijke waarde

Door Michael Corbey | 23 mei 2019 | 2 min lezen

Tweede prijs voor alumnus Luuk te Grotenhuis

Jaarlijks reikt de Vereniging van Registercontrollers (VRC) een prijs uit voor de drie allerbeste afstudeerwerkstukken van de EMFC / RC opleidingen in Nederland. Tijdens een spannende ‘finale’ op het VRC-jaarcongres behaalde TIAS alumnus Luuk te Grotenhuis de tweede prijs met zijn werkstuk “On optimising societal value: how to integrate externalities in investment evaluation”. Tijd voor een interview met Luuk.

De titel van je werkstuk roept meteen al vragen op. Het gaat blijkbaar over investeringsbeslissingen, maar wat zijn dan die “externalities” en hoe moet je dat zien in relatie tot “societal value”?

Ja, het klinkt best gewichtig. Toch gaat het om een herkenbaar probleem waar economen al lang mee worstelen. Investeringen kunnen effecten veroorzaken die heel moeilijk zijn te kwantificeren, en daardoor vaak ook lastig zijn te vertalen in geld. Van oudsher bestond de neiging om deze effecten dan maar niet mee te nemen in de financiële analyse, hooguit werden ze zijdelings vermeld. Denk bij die effecten aan vervuiling, geluidsoverlast, veiligheid; dit zijn dus die externalities. Ze bleven eigenlijk onderbelicht in de financiële analyse. 

En dat kan dus niet meer?

Nee, vanuit het oogpunt van societal value is dit onacceptabel. Denk maar aan de discussies aan de klimaattafels. Ondernemingen dienen hier aantoonbaar hun verantwoordelijkheid te nemen; dit kennen we als CSR: Corporate Social Responsibility. Je ziet dit ook terug in het Business and Society gedachtengoed van TIAS. 

Een flinke uitdaging. Hoe heb je het aangepakt?

De literatuur over dit onderwerp is enorm gefragmenteerd. De kracht van de scriptie zit in een uitgebreide studie van de wetenschappelijke overtuigingen over impact assessment. Vanuit verschillende vakgebieden, zoals milieuwetenschappen en transporteconomie, zijn concepten gecombineerd tot een conceptueel raamwerk. Dit raamwerk kan als een stappenplan in een bedrijfsmatige context worden toegepast. Met interviews is het bedrijf getoetst op dit raamwerk, resulterend in concrete verbeterstappen.

Dat klinkt grondig. Zijn er al verdere stappen gezet binnen de organisatie?

De eerste aanbeveling klinkt simpel: bepaal het meest relevante externe effect van jouw bedrijfsproces en veranker het in de bedrijfsdoelstellingen. Op deze manier start je klein, maar wel integraal. Bij mijn casus is de reductie van CO uitstoot het meest relevant. Inmiddels is dit één van de 8 top prestatie indicatoren. De vervolgstappen voor een goede investeringsanalyse zijn uitdagend. Niets menselijks is ons vreemd, het gaat hier om het duidelijk beleggen van verantwoordelijkheden, het opbouwen van kennis en kunde en het delen van informatie. Houd wel in gedachten: de grootste bijdrage van de toegepaste modellen is een gestandaardiseerd en transparant besluitvormingsproces. Het definitieve investeringsbesluit blijft een oordeel van het management. 

Dit is een mooie afsluiting van je opleiding bij TIAS. Hoe kijk je terug op het traject?

Het is een ontzettend mooie bonus op twee jaar studie. Ik heb het als een luxe ervaren om één dag in de week onder de vleugels van TIAS aan je perspectief te werken. Dan denk ik aan het inhoudelijk verdiepen en verbreden van kennis, het reflecteren op theorie en praktijk met studiegenoten uit andere bedrijfstakken en uiteraard het investeren in je persoonlijke ontwikkeling en toekomstperspectief. Een absolute aanrader!

Lees meer over de Executive Master of Finance & Control / Register Controller

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.