Public Management

Hoorcollege van Hooge en Lückerath tijdens Dag van Onderwijsbestuur

Door Mijntje Lückerath | 6 mei 2015 | 1 min lezen

TIAS-hoogleraren Edith Hooge en Mijntje Lückerath geven tijdens de Dag van het Onderwijsbestuur een hoorcollege om bestuurders bij te spijkeren over Good Governance. Deze dag wordt georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en vindt plaats op 8 juni.

De dag is er voor bestuurders, toezichthouders en medezeggenschapsraden uit het onderwijsveld. In het programma komen alle geledingen van het bestuur aan bod, het ministerie nodigt deelnemers uit om met een delegatie te komen waarin al deze geledingen vertegenwoordigd zijn.

OCW schrijft in de uitnodiging: “Het besturen van een onderwijsinstelling vraagt om een open blik. Een open blik naar buiten en een open blik naar binnen, naar de eigen organisatie. Dat dit nog niet zo eenvoudig is, kunnen we opmaken uit alle berichtgeving in de media. Daarom organiseert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dit jaar voor de tweede keer de Dag van het Onderwijsbestuur.”

Naast de twee hoorcolleges is er een plenair gedeelte met waarin Kim Putters, directeur van hete Sociaal Cultureel Planbureau zijn visie op de stand van het onderwijsbestuur deelt. Ook staan een workshop luistertechnieken, een kijkje in de keuken bij de medezeggenschap en leren van andere sectoren op het programma.

Lees meer

Dag van het Onderwijsbestuur, OCW (2015)

Kennisgebieden