Strategy, Innovation & Leadership

Coronacrisis: samenwerking tussen organisaties

Door Tim de Leeuw | 2 juni 2020 | 2 min lezen
Hoe kunnen organisaties effectief omgaan met grote onzekerheden, nieuwe technologische ontwikkelingen of gebeurtenissen die je huidige organisatiecontext op zijn kop zetten? Zoals bijvoorbeeld de huidige coronacrisis. Uit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek blijkt dat in dit soort spannende situaties samenwerken met andere organisaties noodzakelijk is. 5 vragen waarmee jij de voordelen van interorganisationele samenwerking kunt verkennen.

1. Wat is de winst van interorganisationele samenwerking?

Samenwerkingsverbanden aangaan met andere organisaties kan een substantiële bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de verhoging van de productiviteit en het financiële resultaat, maar ook aan het versnellen van innovaties, en aan beter en sneller inzicht in de betekenis van nieuwe technologieën en veranderingen voor jouw business.


Mockup-PTMScBA_Onepager
Lees in de onepager van Associate Professor Tim de Leeuw ‘Samenwerkingsrelaties tussen organisaties’ hoe succesvolle bedrijven hun samenwerkingsstrategie in lijn brengen met grote veranderingen en ga aan de slag met het 3-stappenplan.

Download onepager


2. Met wie ga je samenwerken?

Als de coronacrisis heeft geleid tot ander organisatiedoelstellingen, is dit het moment het om nieuwe samenwerkingsrelaties aan te gaan. Zo zou je nu voordeel kunnen hebben aan het delen van kennis met andere organisaties of vereniging over hoe je je winkel, magazijn of kantoor efficiënt kunt inrichten volgens de RIVM-richtlijnen. Over welke onlineapplicaties voor telewerken het beste bij jouw bedrijfsvoering passen. Hoe je live-(trainings)bijeenkomsten kunt ombouwen naar online. Of, je zou het idee voor een nieuwe productmarktcombinatie die al even op de plank ligt, samen met een andere partij kunnen uitwerken en implementeren.

3. Hoe kan je samenwerken met andere organisaties?

Er bestaan verschillende vormen de inrichting van samenwerking tussen organisaties. Deze samenwerkingsvormen verschillen in flexibiliteit en onderlinge afhankelijkheid. Een paar voorbeelden: 

a. Contractuele overeenkomst (non-equity alliantie)

De samenwerkingsvorm waarin 2 of meer partijen kunnen afspreken hoe ze kennis en andere resources delen om tot een specifiek doel te komen, zoals de ontwikkeling van een nieuw product of dienst, of verbetering van processen.

b. Joint venture

De samenwerkingsovereenkomst voor het opstarten van een aparte 3e entiteit door minstens 2 partijen. Bijvoorbeeld een aparte BV.

c. Merger/acquisition

Deze samenwerkingsvorm regelt een overname of fusie waarbij de ene organisatie meer dan 50% van de andere organisatie overneemt.

Van de bovengenoemde 3 samenwerkingsvormen biedt de non-equity alliantie de meeste flexibiliteit. De merger acquisition biedt de minste flexibiliteit omdat het niet alleen een financieel veel intensievere overeenkomst is, de partijen groeien door de overname of fusie ook naar en grotere onderlinge afhankelijkheid. Het grote voordeel van deze samenwerkingsvorm is dat het de mogelijkheid biedt om ook moeilijk toegankelijke kennis met elkaar te delen. De joint venture zit hier tussenin.

4. Welke samenwerkingsvormen passen bij jouw organisatie?

Wanneer je besluit nieuwe samenwerkingsrelaties aan te gaan, kun je ook op dit vlak gebruik maken van de kennis en ervaringen van andere organisaties. Grote succesvolle organisaties passen hun samenwerkingsstrategie aan aan de uitdagingen die op hen afkomen. Daarmee scoren deze organisaties niet alleen betere financiële resultaten, ze zijn ook beter in het realiseren van de doelen die ze met interorganisationele samenwerking willen bereiken.

5. Hoe werken grote succesvolle organisaties samen?

Wil jij inzicht in de samenwerkingsstrategie die grotere succesvolle organisaties in staat stelt adequaat te reageren op grote onzekerheden en uitdagingen van buitenaf? Download onze onepager met daarin nieuwe inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek naar samenwerkingsrelaties tussen organisaties.

In de onepager ‘Samenwerkingsrelaties tussen organisaties’ lees je hoe 282 grote succesvolle High Tech bedrijven hun samenwerkingsstrategie in lijn brengen met grote technologische veranderingen. De bedrijven werden voor het onderzoek 20 jaar lang gevolgd. Uit de studie komen praktische handvatten naar voren die jij voor de samenwerkingsstrategie van je eigen organisatie kunt inzetten. Daarnaast biedt de onepager een 3-stappenplan om jouw samenwerkingsrelaties in lijn te brengen met de doelen van je organisatie en beschrijft deze nog drie andere samenwerkingsvormen.

Download onepager

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.