Accounting, finance & control

Consistentie disconteringsvoeten voor waardering

Door Frans de Roon | 4 februari 2015 | 1 min lezen

In deel 3 in van deze waarderings-toolkit hebben we laten zien dat drie veelgebruikte waarderingsmethoden, de Adjusted Present Value, de WACC, en de Cash Flow to Equity methode, geheel consistent met elkaar zijn, mits de gebruikte disconteringsvoeten op een consistente wijze worden toegepast.

Beeld: © Nationale Beeldbank

In dit deel laten we zien hoe deze drie methoden moeten worden aangepast voor groeiende ondernemingen. Ook bij groei leiden de verschillende methoden, mits juist toegepast, tot hetzelfde waarderingsresultaat.

Lees meer

A Practitioners Toolkit on Valuation, Part III: Discount Rates and Financing Policy when Excepted Free Cash Flows have Constant Growth, Frans de Roon and Joy van de Veer (2015)