Sietske Waslander (Full Professor)
 • Public Managementregionale sturingsnetwerken in het onderwijs
  1 juli 2022
  Sietske Waslander
  Het eerste rapport van het onderzoek ‘Sturen met Ruimte’ is een tweeluik
 • GovernanceSturing in het onderwijs
  2 juli 2021
  Edith Hooge, Sietske Waslander
  Onderzoek naar sturing in het onderwijs op stelselniveau, in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. 
 • Public Management
  25 maart 2022
  Sietske Waslander
  TIAS hoogleraar Sietske Waslander roept op tot verdere professionalisering van schoolleiders.
 • Public Managementsietske_waslander_612x408
  21 mei 2021
  Sietske Waslander
  VTOI-NVTK benoemt TIAS hoogleraar tot voorzitter van Evaluatie & Monitoring Commissie (EMC).
 • Governanceregionale sturingsnetwerken in het onderwijs
  6 april 2021
  Sietske Waslander
  Onderzoek ‘Sturen met ruimte’ over regionale sturingsnetwerken in het onderwijs
 • GovernanceKnowledge_article-Visual_blog_waslander_NPO
  25 februari 2021
  Sietske Waslander
  Juist nu dient de kans zich aan om het onderwijs te verbeteren in plaats van alleen maar te herstellen.
 • Governancepassend_onderwijs_artikel
  19 november 2020
  Sietske Waslander
  Prof.dr. Waslander over de ambitie van Minister en Kamer om stapsgewijs toe te werken naar inclusiever onderwijs.
 • Public ManagementOnderwijsleiders zijn aan zet
  14 september 2020
  Sietske Waslander
  Hoe zorg je als onderwijsleider dat keuzes omtrent corona-roosters in lijn blijven met waar je voor staat?
 • Public ManagementOnderwijsmanagement zoeken naar wat wel kan
  1 oktober 2020
  Sietske Waslander
  Hoe kun je als onderwijsleider het voortouw nemen om de ruimte volledig te benutten in dit bijzondere studiejaar?
 • Governanceeducation612x408
  28 mei 2020
  Sietske Waslander
  Een financieel-bestuurlijke aanpak voor een normatieve vraag maakt het 'passend onderwijs' vraagstuk nog ontembaarder
 • Governance612x408
  28 mei 2020
  Sietske Waslander
  Door invoering van 'passend onderwijs' is ondersteuning beter georganiseerd, maar zijn verwachtingen niet waargemaakt
 • Public Managementschoolklas
  4 september 2017
  Sietske Waslander, Marc Vermeulen
  Ons onderwijsstelsel heeft vanwege de unieke historische omstandigheden een aantal heel specifieke eigenschappen.
 • Public Management
  3 juli 2017
  Sietske Waslander
  Hoe gaat het met Passend onderwijs? De Tweede Kamer buigt zich voor de elfde keer over die vraag.
 • Public Management
  19 juni 2017
  Edith Hooge, Sietske Waslander, Marc Vermeulen
  Nieuw uitgekomen boek beschrijft Nederlands onderwijssysteem uitgebreid in al zijn facetten.
 • Public Management
  6 juni 2017
  Sietske Waslander, Edith Hooge
  Hoe wordt het Nederlandse onderwijs gestuurd? TIAS hoogleraren Waslander en Hooge deden daar onderzoek naar.
 • Public Management
  6 maart 2017
  Sietske Waslander
  Universiteiten bedienen al jaren met minder geld meer studenten. Ze extensiveren het onderwijs.
 • Public Management
  27 februari 2017
  Sietske Waslander
  Het wetstraject rond nieuwe scholen is in gang gezet voordat duidelijk is hoe de huisvesting geregeld gaat worden.
 • Public Management
  13 februari 2017
  Sietske Waslander
  'Leren omgaan met elkaar is minstens zo belangrijk als leren omgaan met letters en getallen.' 
 • Public Management
  23 januari 2017
  Sietske Waslander
  'Mijn wens voor het nieuwe jaar is dat we allemaal eens een jaar lang zwijgen over het bijzondere van het vmbo.'
 • Governance
  2 januari 2017
  Sietske Waslander
  Sietske Waslander sprak tijdens de zesde Fedde Schurer Lezing over de taak van het onderwijs in een veranderende samenleving