Prof.dr. Geert Heling

Prof.dr. Geert Heling

Professor
Expertisegebieden: Accounting & Control (Accounting Information Systems, Auditing, Management ), Business & Society (Civil Society, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Strategic Corporate Governance), Context (Arts and Culture), Family Business (Business Family Dynamics, Change Management, Consulting, Social Entrepreneurship, Strategic Planning, Strategy and Innovation, Transition Management), Finance (Corporate Governance), Health & Education (Education Management, Health Care Management, Innovation, Strategy), Management & Organisation (Business Administration, Business Ethics, Business Intelligence, Career and Professional Development Coaching, Change Management, Consensus Building, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Decision Making, Executive and Leadership Coaching, Human Resource Management, Implementation of Change and Transition Processes, Innovation Management, International Management, Knowledge Management, Leadership, Organisational Behaviour, Organisational Development, Organisational Learning, Organisational Negotiation, Performance Management, Research and Development, Strategic Management)

Biografie

Mijn fascinatie is altijd geweest de driehoek gedrag-taal-cultuur. Om die reden heb ik indertijd gekozen voor de studie Psychologie, en de afstudeerrichting Cultuur- en Godsdienstpsychologie, Naast het reguliere programma heb ik verbreding gezocht door extra vakken te volgen als taalfilosofie en sociologie van de massacommunicatie. Reeds tijdens mijn studie heb ik nevenfuncties gehad, waarvan er één was research assistant bij het Max Planck Institut für Psycholinguistik, te Nijmegen. Deze functie heb ik gecontinueerd na mijn afstuderen. Mijn afstudeerproject betrof een studie naar gezondheidsgedrag.

 

Naar aanleiding van mijn afstudeerscriptie ben ik gevraagd voor een functie als gedragswetenschapper bij een groot national onderzoek LEOT, (het Landelijk Epidemiologisch Onderzoek Tandheelkunde; zie lit. lijst). Dit onderzoek werd uitgevoerd door de Faculteit Tandheelkunde van de universiteit Nijmegen in samenwerking met TNO. Na afronding van dit onderzoek ben ik nog 2 jaar aan de universiteit verbonden gebleven om te promoveren.

 

Via mijn privé-activiteiten voor Juniorkamer Nederland en JCI, was ik in aanraking gekomen met het fenomeen managementtraining. Binnen die organisatie heb ik diverse functies bekleed, waaronder landelijk vice-voorzitter. In samenwerking met anderen heb ik binnen deze organisatie een stichting opgezet die zelf trainers opleidde (meer dan 60) en hen trainingen liet verzorgen bij afzonderlijke kamers en bij nationale en international congressen (Nederland, Europa, Afrika, Verenigde Staten).

 

Met die opgedane ervaring heb ik een carriereswitch gemaakt van onderzoeker naar organisatieadviseur, en ben ik gaan werken bij Goosssens Management & Organisatie, een adviesbureau gevestigd in Den Haag. Bij dit bureau heb ik het vak van adviseur in de praktijk geleerd, en heb ik tevens managementervaring opgedaan door mijn functie als divisiehoofd. Na 5 jaar heb ik een switch gemaakt naar Ardis Managementontwikkeling, eveneens gevestigd in Den Haag. Binnen Ardis heb ik veel ervaring opgedaan als managementtrainer en ontwikkelaar van trainingen, opleidingen en curricula.

 

Na 5 jaar heb ik Ardis verlaten en ben ik in 2001 voor mijzelf begonnen, met het bureau Médoc Management Consulting. Het in de jaren opgebouwde network, m.n. binnen de rijksoverheid, is mij goed van pas gekomen.

 

Mijn interesse voor cultuur en gedrag bracht mij in 1996 ertoe een parttime positie te accepteren bij de Maastricht School of Management (MSM). MSM richt zich met onderwijs en capacity building projecten op landen in de derde wereld (emerging economies). MSM werkte in die dagen samen met meer dan 26 outreach partners, business schools, universiteiten en instituten in Azië, Afrika en Zuid Amerika.

De formule is dat participanten een opleiding ter plaatse krijgen, verzorgd door deels local en deels international faculty. Graduates ontvangen een dubbel diploma, een van de locale instelling en een van MSM.

Door deze activiteiten heb ik ruime internationale ervaring opgedaan in het werken in andere culturen (cross-cutural management en –education).

 

Sinds 2013 ben ik binnen MSM tevens hoofd van het Cluster ‘Strategy, Leadership, Change and HRM’. De verantwoordelijkheid betreft bovenal de kwaliteitsbewaking van het curriculum en de gegeven courses en modules.