Merten Nefs

Merten Nefs

Project Manager Design & Research

Biografie

Merten Nefs is senior onderzoeker bij het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (UPT), in Rotterdam. Hij geeft onderwijs aan verschillende universiteiten en hogescholen sinds 2016. Merten promoveerde op duurzame ruimtelijke planning van logistiek (Landscapes of Trade, TUDelft, 2024).

Hij heeft ervaring met ruimtelijke planning en analyse, vooral op onderwerpen waar de economie dilemma’s in het ruimtegebruik voortbrengt, zoals de circulaire economie en brede welvaart. In zijn toegepaste onderzoek, en academische projecten, gebruikt hij zowel kwantitatieve (geografische informatie) en kwalitatieve technieken.

Merten begeleidt master/bachelor studenten bij hun afstudeerscripties in ruimtelijk-economische onderwerpen. Hij geeft les in het programma van Master City Developer (EUR & TUDelft) en doceert ruimtelijke onderzoeksmethoden aan de Academie van Bouwkunst. Hij is ook betrokken als gastdocent bij TIAS-module Investeren in Toekomstbestendig Vastgoed.

Publicaties

  • Nefs, M. (2024). Applying a logistics cluster typology in spatial planning for circularity: lessons from a Dutch policy lab. Journal of Planning Practice & Research, https://doi.org/10.1080/02697459.2024.2315399

  • Nefs, M. (2024). Ruimtelijke antwoorden op ‘verdozing’. Real Estate Research Quarterly.

  • Van den Berghe, K. B. J., Tsui, T. P. Y., Iliopoulos, G., Papadimitriou, C., Arrindell, A., Bonte, T., Fritzgerald, T., & Nefs, M. (2023). Watergebonden transport en bedrijventerreinen in Zuid- Holland. Fore- en backcasting van de circulaire economie om de implicaties voor ruimtelijke planning van vandaag te begrijpen.

  • Nefs, M., Van Haaren, J. & Van Oort, F. (2023). The limited regional employment benefits of XXL-logistics centres in the Netherlands. Journal of Transport Geography, Volume 109, 2023, 103603, ISSN 0966-6923, https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2023.103603

  • Nefs, M. (2022). Beyond Global Gains and Local Pains - spatial inequality of hinterland logistics. In Aesop (Ed.), AESOP 2022 Tartu: Spatial Justice (Aesop, pp. 249–256). Aesop.

  • Nefs, M. & Daamen, T. (2022). Behind the Big Box: understanding the planning-development dialectic of large distribution centres in Europe, European Planning Studies, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09654313.2022.2057792

  • Nefs, M., Zonneveld, W. & Gerretsen, P. (2022). The Dutch ‘Gateway to Europe’ spatial policy narrative, 1980–2020: a systematic review, Planning Perspectives, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02665433.2022.2053879