Mw. Jessie Wagenaar

Mw. Jessie Wagenaar

Director Customer Success – Amvest

Biografie

Jessie Wagenaar is Directeur Verkoop en Gebiedsmarketing bij BPD Gebiedsontwikkeling. Zij werkte als auteur mee aan grootschalige woningmarktonderzoeken en - visies die Rabobank en Bouwfonds Ontwikkeling deden in Uden-Veghel (2011) en Breda, Eindhoven-Veldhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg (2014). Jessie is docent binnen de module Waardecreatie met Vastgoed Analytics van het Advanced Real Estate Program van TIAS.