Mw. Jessie Wagenaar

Mw. Jessie Wagenaar

Directeur Verkoop en Gebiedsmarketing

Biografie

Directeur Verkoop en Gebiedsmarketing. Jessie Wagenaar is Directeur Verkoop en Gebiedsmarketing bij BPD Gebiedsontwikkeling. Zij werkte als auteur mee aan grootschalige woningmarktonderzoeken en - visies die Rabobank en Bouwfonds Ontwikkeling deden in Uden-Veghel (2011) en Breda, Eindhoven-Veldhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg (2014). Jessie is docent binnen de module Waardecreatie met Vastgoed Analytics van het Advanced Real Estate Program van TIAS.