International Contracting

IntCon
In het kort
Tilburg
27 mei 2020
3 dagen
Engels
€ 3.875,-

Beheer contracten en relaties in complexe internationale (bouw)projecten

Het TIAS-programma International Contracting is een specialistisch programma dat je in staat stelt een doorslaggevende rol te spelen in het internationale contractmanagement van jouw organisatie. Tijdens het programma doorloop je elke stap in de contractcyclus. Je ontdekt en leert meer over de groeiende internationale dimensie en de daaraan gerelateerde wettelijke, commerciële en culturele verschillen tussen contractpartijen.

Dit unieke, intensieve en op maat gemaakt programma is er voor professionals werkzaam in contractmanagement en is ook waardevol voor complete tenderteams. Dit team leert eenzelfde manier van contractmanagement en zal beter voorbereid zijn bij contractvoorbereidingen en onderhandelingen.

Waarom jij kiest voor TIAS:

 • Een programma waar de gehele contractmanagementcyclus (van aanbesteding tot uitvoering van projecten) aan bod komt.
 • Theorie wordt in de praktijk toegepast; Je werkt aan uitdagingen uit jouw eigen praktijk.

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
In het kort
Tilburg
27 mei 2020
3 dagen
Engels
€ 3.875,-

Opdrachtgevers onderhandelen steeds vaker over geïntegreerde contracten met hun aannemers. Zo verschuiven de de project- en contractuele risico’s richting aannemers. Complexe projecten worden nog complexer door lange contractbesprekingen die leiden tot vertragingen en vorderingen op aannemers.

Omdat de relatie tussen bedrijven en aannemers de afgelopen jaren drastisch zijn veranderd, organiseert TIAS het programma International Contracting. Om zo professionals of complete tenderteams te helpen bij het vergroten van de kennis van de mechanismen die nodig zijn om de contractstrategie van jouw organisatie te ondersteunen.

Tijdens dit programma doe je elementaire, kennis en competenties op om international contracting te begeleiden. Het programma geeft inzicht in de contractmanagementcyclus en de onderlinge afhankelijkheden van verschillende stakeholders.

Programmadoelen

Na afronding van het programma, ben je in staat om:

 • een aanbesteding voor te bereiden en te beslissen over de juiste aanbestedingsstrategie;
 • effectieve afspraken te maken in de de precontractuele fase door een Letter of Intent of Memorandum of Understanding;
 • verschillende contractvormen te beoordelen, zoals C/D&B/EPC/DBFM en hoe de verschillende internationale contractstandaarden (zoals Logic/FIDIC/BIMCO) te gebruiken;
 • verschillende contractvariaties te regelen;
 • onderaannemers en leveranciers te betrekken en coördineren;
 • ernstige uitdagingen met materialen of leveranciers tijdens de uitvoering van het project op te lossen;
 • claims te voorkomen en geschillen op te lossen. 

Deelnemersprofiel

Deelnemers hebben verschillende professionele achtergronden.

Het zijn:

 • projectmanagers, -coördinators en directeuren
 • construction- en area managers
 • senior field managers
 • tender- en commerciële managers
 • (sub)contractmanagers en aankoop-, financiële en procurement managers
 • ingenieurs

Dit programma is specifiek gericht op professionals uit de offshore- en bouwindustrie en engineering en bedoeld voor alle interne stakeholders die direct of indirect invloed hebben op het succes van een programma (inclusief HR, Finance, Support en directie).

Laat jouw volledige tenderteam deelnemen

TIAS moedigt volledige tenderteams aan om deel te nemen. Dit leert het team op eenzelfde manier contractmanagement te regelen. Het team zal beter voorbereid zijn op contractonderhandelingen. Risico’s worden beter herdacht. En het team leert denken in kansen.

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
In het kort
Tilburg
27 mei 2020
3 dagen
Engels
€ 3.875,-

Overweeg je een masterclass van TIAS School for Business and Society? Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen zijn vooropleiding en werkervaring van belang.

Om deel te nemen, voldoe je aan het volgende profiel:

 • Minimaal 2 jaar werkervaring in een relevante functie (bij een offshore- of bouwbedrijf)
 • Universitair of hbo-diploma
 • De meeste deelnemers hebben een technische achtergrond.

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
In het kort
Tilburg
27 mei 2020
3 dagen
Engels
€ 3.875,-

Wilfred Veldstra

Lecturer

Mr. Wilfred Veldstra is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en in het (nationaal en internationaal) aanbestedings- en bouwrecht, begeleiding bij besteksvorming, projectontwikkeling en bouwarbitrages. Een specialisatie die rechtstreeks verband houdt met zijn ervaring in de bouwbranche. 

Docenten

Kees Berends
Kees Berends
Kees Berends heeft meer dan 30 jaar ervaring als project manager, contract manager en contract executive voor grote constructieprojecten. Na zijn vertrek bij Royal Dutch Shell in 2016, begon hij zijn eigen adviesbureau, BCM Consulting - Contracting & Mediation, dat zich toelegt op dienstverlening voor projecten. Kees is parttime werkzaam bij de... » lees meer

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
In het kort
Tilburg
27 mei 2020
3 dagen
Engels
€ 3.875,-
 • Sijmen van Marle
  Manager Maintenance Cell - Boskalis

  Als een project goed loopt wordt er vaak niet meer teruggekeken naar het contract. Dat is nou precies de valkuil. Want als het wel mis gaat, is het juist heel belangrijk dat alle afspraken en verantwoordelijkheden goed op papier staan. Wat ik meeneem is het inzicht hoe belangrijk het is om op tijd collega’s te betrekken bij de inhoud van de contracten en hen hierover goede voorlichting te geven. Zij gaan er immers mee aan de slag.

  De combinatie van colleges en groepswerk is erg waardevol. Doordat je kunt sparren in een kleinere groep waarin iedereen van een andere discipline komt, bekijk je de zaken weer eens vanuit een ander perspectief. Dit brengt verrassende inzichten met zich mee.

  Ik vond het heel prettig dat het programma een duidelijke opbouw heeft. Het heeft een kop en een staart, waardoor alle onderdelen van de contractmanagementcyclus aan bod komen.

 • Ruud Godeschalk
  Area Maintenance Manager - Boskalis

  Tijdens het programma werd aandacht besteed aan internationale wettelijke verschillen tussen contractpartijen. Ik ben me hierdoor nog meer bewust geworden van het feit dat je met elkaar goede afspraken moet maken over welke wetgeving je aanhoudt in het contract en welke consequenties dat met zich meebrengt. De cases die aan bod kwamen in het programma sloten naadloos aan op de situaties en de praktijk waar ik dagelijks mee bezig ben.

  Het aantal deelnemers in het programma is perfect. Je kunt goed in groepjes opsplitsen om een case te bestuderen, maar ook tijdens de colleges maakt dit interessante klassikale discussies mogelijk. De combinatie van een docent uit het bedrijfsleven met heel veel ervaring en een docent die echt gespecialiseerd is in het ondernemingsrecht is heel erg goed. Samen brachten zij hele levendige en interactieve colleges.

 • Marc E. Verbrugghe
  Regional Manager Boskalis

  Ik koos voor het programma International Contracting van TIAS, omdat het goed aansloot bij mijn nieuwe functie waar ik meer en meer met contracten te maken heb. Door de masterclass kreeg ik een goed inzicht in de belangrijkste contractvormen en risico’s waarmee we in onze business te maken hebben.
  De beide docenten waren erg goed in wat ze deden. Door hun verschillende achtergrond brachten ze diverse inzichten in de problematiek. Dat inzicht reflecteren op de risico’s en hoe met deze risico’s om te gaan, gebruik ik nog elke dag.
  De groep is een belangrijke meerwaarde door de verscheidenheid aan deelnemers. Ik maakte deel uit van een erg actieve groep, allen met net een andere uitgangshoek.

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
In het kort
Tilburg
27 mei 2020
3 dagen
Engels
€ 3.875,-

Voor de het programma International Contracting betaal je € 3.875,-
Dit programma is inclusief:

 • Literatuur (o.a. het boek International Contracting, Contract Management in Complex Construction Projects, A. van Weele, J. van der Puil)
 • Lunches, koffie, thee en fris

  Overtuig jouw werkgever met de voordelen voor de organisatie

  • Een professional binnen de organisatie die weet in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van contracten.
  • Ontdek betere en winstgevende methoden voor jouw bedrijfsvoering.
  • Verbeter jouw besef van de onderlinge afhankelijkheden van stakeholders.
  • TIAS is een university-based opleidingsinstituut. Onze hoogleraren zijn toppers in hun eigen vakgebied. Ze publiceren en doen onderzoek.
  • Erkende business school: volgens de Financial Times is TIAS het beste opleidingsinstituut van Nederland voor Open Executive programma’s.

  Fiscale aftrek voor jouw studiekosten

  Wist je dat je als zelfstandig ondernemer of als werknemer altijd gebruik kunt maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten? Dit houdt in dat de kosten van scholing, met inachtneming van een drempel op jouw inkomen, in mindering gebracht kunnen worden. Op deze manier betaalt de fiscus een gedeelte van jouw opleiding.

  Hoe financier je International Contracting? 

  • Jouw werkgever investeert in jou en betaalt (een deel van) de kosten van de opleiding.
  • Je betaalt de opleiding zelf.

  Bekijk ook onze flyer met handige voorbeelden van de financieringsopties.

  Download de brochure

  TIAS brochure

  Meer informatie over programma opzet en inhoud?

  Download brochure of meld je online aan.
  In het kort
  Tilburg
  27 mei 2020
  3 dagen
  Engels
  € 3.875,-
  Marloes Boon
  Marloes Boon
  Program Advice
  +31 13 466 3988

  Groeien bij TIAS

  Bij TIAS geloven we in Life Long Development, continue persoonlijke, professionele en netwerk ontwikkeling tijdens en na afloop van jouw studie. Met meer kennis, betere vaardigheden en een breder netwerk, stel je jezelf in staat meer impact te creëren en succesvol te zijn.

  Lees meer » 

  InCompany-programma voor organisaties

  Op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten stelt TIAS een praktisch toepasbaar programma op dat volledig toegesneden is op de ambities en ontwikkelvraagstukken van de organisatie. 

  Lees meer »