Jacob Henriquez LL.M.

Jacob Henriquez LL.M.

Lecturer

Biografie

Specialisatie

Jacob Henriquez FCIArb heeft zich gespecialiseerd in het bouwrechtvastgoedrecht en burgerlijk procesrecht (nationale en internationale arbitrage en procedures bij de overheidsrechter). Zijn expertise bestrijkt complexe bouw, vastgoed en infrastructuur projecten.

Contracten voor bouw en infrastructuur

Jacob begeleidt zijn cliënten bij het opstellen en uitonderhandelen van complexe aannemingsovereenkomsten (o.a. D&B, DBM, DBMO en FIDIC) en adviseert hen daarbij tevens over geschikte samenwerkingsvormen en de allocatie van projectspecifieke ontwerp- en uitvoeringsrisico’s.

Hij heeft daarnaast Nederlandse en buitenlandse cliënten bijgestaan die betrokken waren bij duurzame energieprojecten in Nederland en in het buitenland (bijv. de aanleg van zonneparken, het onderhoud van windparken op zee) en heeft in dat kader EPC en O&M contracten opgesteld en beoordeeld. Andere buitenlandse bouwprojecten waarin hij zijn cliënten heeft begeleid bevinden zich in Saudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Tijdens de uitvoering en na oplevering van een project ondersteunt Jacob zijn cliënten onder meer bij discussies over vertraging en vertragingsschade, gebreken aan het werk en meerwerkclaims. Zijn proactieve, strategische aanpak resoneert bij zijn cliënten en leidt tot successen.

(Inter)nationale geschillen en arbitrage

Jacob is een ervaren en overtuigende procesadvocaat die voor zijn cliënten door het vuur gaat. Hij is samen met zijn team toegewijd om de hoogste kwaliteit te leveren en werkt volgens een heldere strategie toe naar een succesvolle beslechting van het geschil.

Hij heeft zijn cliënten op succesvolle wijze bijgestaan in complexe en omvangrijke geschillen bij de overheidsrechter en kan daarnaast bogen op jarenlange ervaring in arbitrage bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA), het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), de International Court of Arbitration van het ICC en de London Court of International Arbitration (LCIA).

Als lid van (internationale) Dispute Boards helpt hij de betrokkenen bij bouwprojecten om geschillen tijdens de uitvoering en na oplevering van het werk op te lossen.

FIDIC expertise

Jacob heeft zich in de loop van zijn carrière ook toegelegd op de FIDIC contractmodellen voor internationale bouwprojecten. Niet alleen heeft hij hierover geprocedeerd (nationaal en internationaal), maar hij heeft ook een track-record als het gaat om het opstellen en uitonderhandelen van FIDIC contractmodellen.

Zijn publicaties over FIDIC contracten in toonaangevende juridische vakbladen (zoals Tijdschrift voor Bouwrecht en Construction Law International) onderstrepen zijn expertise op dit gebied. Jacob heeft de FIDIC Summer School aan de King’s College Londen met succes afgerond.