Strategy, Innovation & Leadership

Wat staat uw authenticiteit als leider in de weg?

17 september 2015 | 2 min lezen

Om als leidinggeven uw eigen koers van binnenuit te leren bepalen en vernieuwend te kunnen denken, helpt het om uw (gedachten)patronen die authenticiteit in de weg staan te kennen. Ulrica van Panhuys, kerndocent van de masterclass Authentiek Leiderschap legt aan u de case van leidinggevende Edwin voor.

“De laatste tijd kom ik zo vaak mij zelf tegen. Het lijkt net of ik er steeds moeilijker bij kan komen wat zich in mijzelf afspeelt. De toolkit met technieken, vaardigheden en kennis helpt niet om dat onaangename gevoel kwijt te raken. Ik heb het ver geschopt in mijn carierre. Daar ligt het niet aan. Ik heb veel inhoudelijke en operationele ervaring opgedaan en kan goed met mensen om gaan voor zover ik weet. Ik kan en wil mij zelf niet meer langer voor de gek houden. Ook mijn privéleven lijdt eronder.”

Deze gedachten houden Edwin bezig. Hij vraagt zich af of het mogelijk is om vanuit een onafhankelijkheid te functioneren. Maar we moeten perfect toch zijn en ons voortdurend vergelijken met de ander? Anders tel je niet echt mee en loop je het risico dat je er niet komt. Horen al die teleurstellingen, die je ervaart als iets niet lukt, er bij?

“Ik kan toch niet dichter bij mijzelf te komen. Misschien is het ook wel soft. Ik wil niet soft zijn en vooral voor de buitenwereld sterk en gelukkig overkomen. Laat ik maar doorvechten net als al die anderen.” Edwin probeert heel vaak weer ‘gewoon te doen’ en voelt hij zich onzeker en onrustig. Rationeel weet hij dat hij de ander geen pijn wil doen. Toch gaat het soms verkeerd en doet hij zich zelf ook pijn. Wel lastig om dat steeds weer te moeten ervaren en niet automatisch in balans te zijn met zichzelf en zijn omgeving. 

Edwin heeft een leidinggevende functie in een Nederlands bedrijf. Hij stuurt werkgroepen aan  op projectmatige basis. Hij doet zijn werk met plezier en begint binnenkort aan een functie met nog meer sturingsverantwoordelijkheid. Een reden te meer om zich bewust te worden van de dieper liggende, niet zichtbare drijfveren in zichzelf en achter het zichtbare handelen van mensen; invloed te krijgen op zijn eigen gedrag en gewoonten dan wel patronen te  veranderen en/of te doorbreken die hem daarin belemmeren.

Na gesprekken die Edwin had met collega’s en vrienden kwam hij er achter dat als je als het ware boven de materie uit kunt stijgen en zaken in perspectief plaatst, er ruimte ontstaat om bij jezelf te komen en authentiek te zijn.

Uitgangspunten van de masterclass Authentiek Leiderschap

  • Hoe kun je een ander leiden als je jezelf niet kunt leiden?
  • Uniek durven zijn, en je daardoor betrokken en verbonden te voelen en te weten
  • Ieder individu en elke organisatie heeft zijn eigen perspectief en historie.
  • Een ander kun je niet veranderen, alleen jezelf.
  • Innerlijke kracht en rust geeft de basis waarop onbeperkt gebouwd kan worden.
  • Inzicht in houding, gedrag en gevoel fungeert als peiler voor authentiek leiderschap.
  • Van binnenuit krachtig zijn geeft zelfvertrouwen en schept ruimte.

Richtpunten

  • Streven om helder en open om te gaan met jezelf en de ander
  • Bewust worden van mechanismen die authenticiteit belemmeren
  • Ophouden met jezelf te manipuleren en vanuit je eigen kracht en innerlijk rust gaan functioneren
  • Emoties leren beheersen en daardoor begrijpen waar gevoelens vandaan komen
  • Zelfkennis verbreden om koers te houden
  • Morele dimensies verweven in leiderschap
  • Beargumenteren en feiten in de context plaatsen
  • Emoties en ratio in evenwicht met je zijn brengen
  • Inspireren door het verschil dat je maakt en bent
  • Conflicten en confrontaties benaderen vanuit overzicht, inzicht en rust.
  • Strategie voeren vanuit een evenwichtig inzicht en een overzicht vanuit het geheel
  • Authentiek leiderschap practiseren in overleg zoals debatten, vergaderingen, discussies en omgang met de ander in het algemeen

Wilt u ook dichter bij uzelf komen?

Wilt u, net als Edwin begeleid worden om authentieker te zijn en vanuit rust te functioneren? Meld u aan voor een orienterend gesprek met Ulrica van Panhuys of geef u direct op via de website.

Meer informatie over deze masterclass

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.