Governance

Wat kan het bedrijfsleven leren van het Korps Mariniers?

19 oktober 2015 | 2 min lezen

Als we denken aan het Korps Mariniers, denken we al gauw aan tijgeren door de modder of aan brullende onderofficieren. Discipline is handig in oorlogssituaties, maar heeft het ook een voordeel in het bedrijfsleven. Daarom is het  dat veel succesvolle mensen in het bedrijfsleven een achtergrond hebben in het Korps Mariniers. 

Financieel Dagblad-journalist en politicoloog Frits Conijn besloot op onderzoek uit te gaan: wat kunnen we leren over leiderschap van 350 jaar Korps Mariniers? Op maandag 16 november wordt zijn boek ‘Leren leiden’ gepresenteerd op een bijeenkomst georganiseerd door het GovernanceLAB van TIAS School for Business and Society. Frits Conijn sprak voorafgaand over zijn bevindingen met Morris Oosterling, onderzoeker van het GovernanceLAB van TIAS.

‘Kip, lees: konijn’ is een van de vele uitspraken binnen het Korps Mariniers, waaruit duidelijk wordt dat het juist niet alleen gaat om het bijbrengen van discipline, maar dat het vooral ook gaat om het durven nemen van verantwoordelijkheid. Mariniers moeten initiatieven nemen en improviseren; zij vechten immers altijd voor de troepen uit. Het contact met het hoofdkwartier is gebrekkig; vaak blijken de orders voor de mariniers ter plaatse nooit volledig te kloppen met de werkelijkheid. 

Essentie van probleem vinden

Dan gaat het erom de situatie te kunnen interpreteren, te snappen waar de essentie van het probleem zit en de oplossing te vinden: ‘Kip, lees: konijn’. Hierin zit volgens Conijn de essentie van leiderschap: leiderschap gaat over het zien van een probleem, het nemen van verantwoordelijkheid, het verzinnen van een oplossing en de vrijheid nemen om deze ook door te voeren. Het vraagt zelfs heldenmoed om een stap terug te durven zetten, terwijl je zo hard werkt om een bepaald doel te behalen. 

Mariniers zijn zeer situationeel bezig. Elke activiteit vraagt om een nauwkeurige inschatting, er hangen immers levens vanaf. Dit vraagt van een marinier om continu te reflecteren op de situatie, maar ook om snel te kunnen reageren als daarom wordt gevraagd. Bovendien mag hij zich in gevaarlijke situaties niet laten meeslepen door zijn persoonlijke emoties.

Bijbrengen van discipline

In de meest stressvolle en moeilijke oorlogssituaties kunnen blijven nadenken over de meest passende oplossing voor zich aandienende problemen is geen sinecure. Elke handeling waarover niet nagedacht hoeft te worden, draagt bij aan meer focus op het voorliggende probleem. Om deze reden wordt mariniers via allerhande drills discipline bijgebracht. In het begin is daar een onderofficier voor nodig, maar op een gegeven moment kunnen de jongens het zelf. En kunnen ze zichzelf ook opdrachten geven. ”Uit ervaring weet ik dat er een bevrijdende werking uitgaat van discipline,” zegt Frits Conijn. “Je hoeft niet meer na te denken over het wel of niet doen, je doet het gewoon.”

De discipline, het improvisatievermogen, maar ook het snel kunnen schakelen en het persoonlijk leiderschap om zelf keuzes te maken nemen de mariniers mee het bedrijfsleven in. Eén van de personen met wie Frits Conijn sprak noemde niet voor niets dat het Korps Mariniers de beste businessschool is geweest die hij zich kon wensen. Hoewel de setting waarbinnen gewerkt wordt zeer verschillend is, ziet Conijn het ook als de taak van een businessschool om leiders te leren reflecteren. 

Het geheim van de kracht van mariniers als leiders?
Tot slot vertelde Conijn zeer open over de kracht van mariniers als leiders in het bedrijfsleven. Het geheim? Kom naar de boekpresentatie op 16 november en ontvang het boek van Frits Conijn.

Meer informatie en aanmelden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.