Strategy, Innovation & Leadership

'Veranderingen zijn vaak omstreden'

Door Woody van Olffen | 31 juli 2013 | 1 min lezen

Dr. Woody van Olffen startte 1 april 2013 als hoogleraar Organizational Change and Development bij TIAS School for Business and Society. Ook wordt hij academic director van Executive Master of Management and Organization (MMO).

Wat gaat u aan onderzoek doen bij TIAS?

Onlangs heb ik samen met ondermeer Omar Solinger van de Vrije Universiteit een paper gepubliceerd in het tijdschrift Organization Science. Dat paper gaat over de ontwikkeling van het commitment van nieuwe medewerkers gedurende de eerste periode bij hun nieuwe werkgever. Om dit commitment te meten hebben we een online instrument ontwikkeld dat drie korte vragen aan de medewerker stelt. Deze drie kernvragen zijn aan de hand van de literatuur gedefinieerd. Tachtig nieuwe medewerkers beantwoordden die vragen wekelijks. En het bleek dat 25 weken genoeg was om commitment verandering te detecteren.
Die applicatie gaan we verder ontwikkelen; een game-ontwikkelaar gaat er een app van maken. Daarnaast ga ik me richten op het toepassen van het instrument bij complexe organisatieveranderingen. We kunnen nu meten hoe de houding of het gedrag van mensen verandert, bijvoorbeeld als een bedrijf reorganiseert.”

Binding van medewerkers

Hoe nieuw is uw onderzoek?

“Er worden wel vaak aannames gedaan als het gaat om de binding van medewerkers. Bijvoorbeeld dat dat over de tijd toeneemt. Maar daar was nog geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan omdat passende literatuur ontbreekt. Scenario’s waren nog nooit getest en we hebben diep moeten graven naar relevante literatuur. En - heel belangrijk - er was geen instrument om ontwikkeling in kaart te brengen: dat hebben we echt zelf moeten bedenken en bouwen.
Het is sexy maar gevaarlijk onderzoek. Voordat we startten wisten we niet of er iets uit zou komen. Het pakte gelukkig goed uit”

Wat vindt u zo interessant aan onderzoek naar organisatieveranderingen?

“Ten eerste omdat het zo wijdverbreid is. Het is onderzoek waar veel mensen mee te maken krijgen of hebben. Veranderingen zijn vaak omstreden en iedereen vindt er iets van. De tweede reden is wat persoonlijker. Ik zeg ik wel eens: ‘I love change because I hate it’. Verandering voelt voor mij vaak gevaarlijk. Ze hebben iets spannends. Door ze te proberen te begrijpen, denk ik er grip op te krijgen. Niet dus! Maar dan voelt het iets minder griezelig.”

Bijzondere dynamiek

Wat wilt u deelnemers van MMO meegeven?

“De master of Management and Organization (MMO) leidt professionals op tot goede general managers. Het is een leuke doelgroep en ook heel divers. Dat zorgt voor een bijzondere dynamiek in de colleges. Ik wil de mensen helpen een goede gesprekspartner te zijn op vele gebieden. En ze leren hoe ze de verbinding moeten leggen tussen al die verschillende gebieden. Dat is de manager van de toekomst.”

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.