Accounting, finance & control

Twintig jaar Levers of Control

Door Michael Corbey | 24 oktober 2017 | 2 min lezen

Prof. dr. ir. Michael Corbey publiceerde onlangs samen met alumnus Wim Koekoek van de Executive Master of Finance and Control / Register Controller een literatuurstudie over een invloedrijk managementcontrolconcept: de Levers of Control. Wat houdt dit concept in? En wat zijn de bevindingen van de auteurs? Een interview met Michael Corbey.

Wat zijn eigenlijk de Levers of Control?

Als je het letterlijk neemt: “de hefbomen van beheersing”. Het gaat hier om een raamwerk dat is ontwikkeld door Robert Simons medio jaren 90. Het is een typisch management control raamwerk: dat betekent dat het ingaat op doelen en gedrag in organisaties. Een organisatie heeft goede management control als medewerkers gedrag vertonen dat bijdraagt aan de doelen van de organisatie.

Dat lijkt me best lastig.

Dat is het ook. Simons legt uit dat het gaat om het beheersen van spanningen tussen enerzijds vrijheid en beperking, machtiging en verantwoording, top-down aansturing en bottom-up creativiteit, en experimenteren en efficiency. Deze spanningsvelden zijn herkenbaar in de Levers of Control.

Is er dan ook ruimte voor soft controls?

Ja. Neem bijvoorbeeld de lever Belief Systems. Deze betreffen door het top management geformuleerde overtuigingen omtrent de basiswaarden van de organisatie, het doel, de koers, en de wijze waarop men wil dat er waarde wordt gecreëerd. Deze leverof control moet medewerkers duidelijk maken in welke richting en hoe ondernemend gedrag wordt aangemoedigd. Maar, let op. Grenzen aan dit ondernemend gedrag worden gesteld door de tweede lever: de Boundary Systems. Het gaat hier om formeel vastgestelde regels, limieten, en voorschriften die verbonden zijn aan het gewenste gedrag, inclusief geloofwaardige sancties bij overschrijding ervan. Je herkent bij deze tweede lever de hard controls.

Wat houden de derde en vierde lever in?

Kortweg: meten of je op koers bent (Diagnostic Control Systems) en jezelf periodiek afvragen of je je koers moet bijstellen. Dat laatste heet Interactive Control en het is typisch voor het raamwerk van Simons. Andere raamwerken kennen dit idee van interactive control eigenlijk niet.

Wat leert jullie studie?

Het raamwerk behoort tot de top-drie van meest invloedrijke tekstboeken. We hebben in ons overzicht van twintig jaar geen enkele studie gevonden die het raamwerk afwijst. Wel is er uiteraard sprake van kritiek: we hebben deze onderverdeeld in inhoudelijke kritiek en kritiek op de inzetbaarheid van de Levers of Control. Denk bij inhoudelijke kritiek bijvoorbeeld aan de moeizame invulling van de Interactive Control Systems. Dat blijkt in de praktijk heel lastig. Als het gaat om de inzetbaarheid worden vraagtekens geplaatst bij bijvoorbeeld de nogal beperkte visie op belonen die Simons heeft.

Wim Koekoek en Michael Corbey (2017): Leve Simons’levers? Een literatuurstudie naar kritiek op de Levers of Control. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, jrg. 91, nr.3-4, p. 96-101. 

Executive Master of Finance & Control / Register Controller

Wilt u op basis van nieuwe kennis en vaardigheden een gedegen invulling geven aan uw rol als Register Controller en een volwaardige businesspartner van de ondernemingsleiding worden? Volg de Executive Master of Finance & Control / Register Controller aan TIAS School for Business and Society.

LEES MEER OVER DEZE MASTER

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.