Governance

Turbulente governance

Door Marc Vermeulen | 22 maart 2021 | 1 min lezen

Net voor het uitbreken van de Covid-19 crisis in West-Europa verscheen het boek Radical Uncertainty van de Britse economen John Kay en Mervin King1. Het boek gaat over besluitvorming in tijden van onzekerheid. Kay en King zijn grootheden uit de Britse economenwereld en hun analyse is volgens Marc Vermeulen zeer het lezen waard. In essentie komt het er volgens hem op neer dat veel van ons bestuurlijk jargon op een of andere manier kans-gerelateerd is. Bij radicale veranderen gelden de bekenden kansverdeling en -inschattingen niet meer. Wat te doen?

Prof.dr. Marc Vermeulen schreef een essay over de ontnormalisering van bestuurlijk handelen op verzoek van de Vereniging van toezichthouders van hogescholen (VTH) .

Lees het volledige essay »

Creëer maatschappelijke waarde in turbulente tijden

Als toezichthouder in de publieke sector zoek je naar het evenwicht tussen belangen van overheden, markten, netwerkpartners en burgers. Hoe creëer je publieke waarde en draagvlak? Hoe ontleed je vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken? Hoe vind je nieuwe mogelijkheden en hoe kom je tot toekomstbestendige oplossingen?

Om goed te kunnen besturen en toezicht te kunnen houden, moet je de context en content kunnen doorgronden. Lees welke impact je creëert in de bestuurskamer met de Bestuur & Toezicht programma's van TIAS.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.